5 vinkkiä, joilla vältät kyselydatan vinoumia ja keräät tarkkaa dataa

lineart-decision makingHyvin suunniteltu on puoliksi tehty - katso vinkit onnistuneeseen tiedonkeruuseen

Zeffissä on käytössä patentoitu Älykäs Zoomaus -metodi, joka poistaa vastauksista asennevääristymäksi kutsutun vinouman. Kyse on täysin luonnollisesta vaihtelusta vastaajien ominaisten vastaustapojen kesken. Erilaisten vastaustapojen huomioiminen ja kunkin vastaajan vastausten suhteuttaminen heidän keskimääräisiin vastaustapoihinsa tuo esiin suhteellisesti ottaen merkittävimmät arviointikohteet.

Vaikka teknologia auttaa vähentämään tämän vastaajapsykologisen ilmiön aiheuttamia haasteita, tutkimuksen hyvällä suunnittelulla voidaan pyrkiä jopa ennaltaehkäisemään vastauksien vinoutumista. Vastausvinoumat ovat täysin luonnollinen vastaajapsykologian osa, jota ei voida täysin eliminoida. Kuitenkin on olemassa joitakin asioita, joita voit tehdä pitääksesi sen minimissä ja varmistaaksesi, että data on mahdollisimman tarkkaa.

Tärkein kysymys on: miten saat seuraavasta kyselystäsi entistäkin tarkempaa dataa? Katso vinkit alta!

 

Varmista, että kieli on kohdeyleisöllesi sopivaa

Jos luot kyselyä suurelle yleisölle, älä käytä liian teknisiä termejä tai ammattikieltä, jonka tuntee vain rajattu joukko ammattilaisia. Varmista, että kysymykset ovat selkeitä ja että kieli sopii kohdeyleisöllesi.

Epäselvä kielenkäyttö johtaa helposti väärinkäsityksiin ja jopa tilanteisiin, jossa saamasi data ei vastaa tarkoitustasi. Zeffin filosofiana on mahdollistaa se, että kysytään oikeita asioita oikein. Yksi tarjoamamme apu ovat valmiit kyselyrungot, jotka ovat kyselyammattilaisten rakentamia. Niitä voi aina soveltaa omaan käyttötarkoitukseen sopiviksi, mutta ne tarjoavat kuhunkin tapaukseen sopivan lähtökohdan.

Älä esitä kahta kysymystä samanaikaisesti

Kysyttäessä vaikkapa ”Asiakaspalvelu oli asiantuntevaa ja nopeaa” asetamme vastaajan mahdottoman tehtävän äärelle. On täysin mahdollista, että väittämä toteutuu vain toisen puoliskonsa osalta. 

Elleivät kaksoisväittämän osat muodosta jotain täysin yhteenkuuluvaa kokonaisuutta, jonka merkitys on kohdeyleisöllesi selkeä, tällaisia asetelmia tulisi välttää.

Vältä johdattelevia kysymyksiä

Varmista, etteivät kysymykset sisällä jo valmiiksi vihjauksia tai vinoumia sanamuotonsa vuoksi. Ohjaava kysymys saa vastaajan vastaamaan jollakin tavalla, koska kysymyksen muoto ei ole neutraali.

Jos luot kysymykselläsi arvoasetelman, vaikkapa ”Kuinka hyvää esimiestyö on osastollasi”, johdatat arvioijia tiettyyn suuntaan. Sen sijaan tulisi esittää arvovapaita väittämiä ja antaa arvioijalle neutraali asetelma, vaikkapa pyytämällä arviota seuraavasti: ”Millaisen arvosanan annat esimiestyölle kokonaisuutena?”-

Tarjoa relevantteja vastausvaihtoehtoja

Riittävien vaihtoehtojen tarjoamatta jättäminen on loistava tapa saada vääristyneitä tuloksia. Ihmiset keskeyttävät nopeasti kyselyt, joita he eivät pysty vastaamaan. Jos he eivät yksinkertaisesti keskeytä sitä, he saattavat myös antaa virheellisiä vastauksia vain ohittaakseen kysymykset. 

Tämän välttämiseksi kannattaa jo suunnitteluvaiheessa pyrkiä ennakoimaan erilaisten vastaajaryhmien käyttäytymistä, jotta tarjoamasi vaihtoehdot ovat mahdollisimman relevantteja. Suosittelemme, että puhtaan EOS-vastausvaihtoehdon sijasta tarjoat mahdollisimman kattavan muiden vaihtoehtojen kokonaisuuden. Esimerkiksi poluttamalla kyselyn ja näyttämällä vain kysymyksiä, jotka koskevat kutakin vastaajaa, voidaan välttää EOS-vastausten tarve. 

Varmista, että tavoitat oikean yleisön

Mitä henkilökohtaisempi ja kohdennetumpi kyselysi on, sitä todennäköisemmin ihmiset täyttävät sen tarkasti. Millä kutsutavoilla tavoitat vastaajasi helpoiten? Onko sinulla suoria sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita henkilökohtaista kutsua varten. Jos näin on, voitko varmistua siitä, että kaikki suoran kyselykutsun saajien alajoukot tulevat yhtä lailla edustetuiksi – onko esimerkiksi osa vastaajista muita aktiivisempia laitteiden käytössä?

Vai ovatko vastaajasi tietyn verkkosivun tai intran käyttäjiä? Voit upottaa kyselysi verkkosivulle tai tehdä pop up -kyselyn, joka tietyin ehdoin näytetään vastaajille. 

Yksi keskeinen tapa tavoittaa kohdeyleisö on myös kyselyherätteen vieminen paikan päälle sinne, missä yleisösi liikkuu. Keinona tähän voi toimia vaikkapa QR-koodi, lyhyt linkki tai päätelaitteelle viety kysely. Kaikki nämä ovat erinomaisia tapoja tavoittaa vastaajat, silloin kun suoraa kutsutapaa tai verkkosivua ei ole käytettävissä.

 

Kyselyterveisin,

Janne Vainikainen, COO, Zeffi

 

Lue seuraavaksi: Kyselyopas

Kyselyopas