Tutkimuksen toteuttaminen tehokkaammaksi

Hyvä tutkimusosaaja! Haluatko tehdä kyselytutkimusta ilman erillisiä tilastollisia paketteja? Tiesitkö, että Zeffin patentoitu menetelmä antaa sinulle tarkan ja tilastollisesti validin tavan analysoida vastaajaryhmien eroja?

Haluan esittelyn ja tarjouksen

Zeffin taustalla on laaja akateeminen tutkimus

curve-stealth

Älykäs Zoomaus™ -menetelmä ja nelikenttä

Käytä nelikenttäkysymyksiä saadaksesi syvempää tietoa

Kysymystyyppi on visuaalinen ja vastaajan näkökulmasta miellyttävä. Samalla se kuitenkin mahdollistaa vahvan analyysin, sillä vastaajalta kerätään samanaikaisesti tietoa kahdella ulottuvuudella - useimmiten kysytyn asian toteutumista ja merkityksellisyyttä. 

Vastaajalle näytetään hänen aiempiin kysymyksiin antamansa vastaukset kokoomataulun muodossa. Menetelmä säilyttää kysyttyjen asioiden väliset keskinäiset suhteet, jolloin voidaan tunnistaa suhteellisia vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Näin saadaan toteutettua pika-SWOT -analyysin tyyppinen asetelma, joka nostaa esiin vahvuudet ja kehittämiskohteet.

  • Vastaaja analysoi kysyttyjä asioita syvällisesti  -  vastaamista ei tästä huolimatta koeta raskaaksi.
  • Nelikenttäanalyysia voidaan tukea muilla kysymystyypeillä, esim. taustatietojen keräämiseksi.
  • Graafinen raportti tukee asioiden suhteuttamista toisiinsa ja kokonaiskuvan muodostamista.

Kvalitatiiviset kyselyt

Kerää vastaajilta laadullista dataa kaksiulotteisesti nelikentässä tai suoraviivaisesti janalla.

Kerää taustatiedot vastaajilta vaikkapa vaihtoehtokysymyksin, tarvitset näitä analyysissa.

Kysy avoimia kysymyksiä ja anna kieliteknologian tehdä alustava luokittelu ennen analyysia.

Kvantitatiiviset kyselyt

Onko tavoitteenasi tarkan numeerisen tiedon keruu?

Saat tarkat numeroarvot haluamallasi asteikolla kerättynä, vaikka käyttäisit graafisia kysymystyyppejä.

Voit kysyä myös vaihtoehto- tai monivalintakysymyksiä, joihin olet luokitellut halutut arvovälit.

Parhaat puolet molemmista

Sähköinen kyselytutkimus madaltaa raja-aitaa laadullisen ja määrällisen tiedonkeruun välillä.

Laadullinen tutkimus tuottaa suuren määrän kvantitatiivista dataa, jota voit hyödyntää osana tutkimusprosessia. Toisaalta kvalitatiivista dataa voi kerätä tehokkaasti kvantitatiivisen dataa täydentämään.

Kyselytutkimus Zeffillä - Kuinka aloitat?

curve-stealth

Yksi lisenssi, rajaton määrä käyttäjiä ja tutkimuksia

Zeffin kyselytyökalu on helppo ottaa käyttöön.

  • Yhdellä vuosimaksulla saat käyttöösi monipuolisen tutkimustyökalun. 
  • Kyselytutkimusten määrää ei rajoiteta, voit myös kutsua niin monta kollegaa käyttäjiksi kuin haluat.
  • Sopivan lisenssivaihtoehdon määrittää kuukausittain kerättyjen vastausten määrä ja kontaktien kiintiö. Katso lisenssivaihtoehdot >>
  • Viikoittain ilmainen koulutuswebinaari. Voitte hankkia myös teille räätälöidyn koulutuksen.

Laaja vaihtoehtojen kirjo analyysissa

Käytä monipuolisia toteutusvaihtoehtoja tutkimuksen suunnittelussa:

• Kerää laadullista dataa ja hyödynnä Älykästä Zoomausta™ nelikenttä- tai janakysymyksissä.
• Kerää tarkkaa taustatietoa esim. teksti-, numero-, vaihtoehto- tai monivalintakysymyksin. 
• Analysoi tekstipalautteiden sanat (taipuneessa muodossa), sanaluokat ja sentimentti.
• Suodata datasta näkymiä ja tuota vertailuja eri muuttujien perusteella - tämä on todella helppoa!

 

Haluan esittelyn ja tarjouksen

Pidä arvokas datasi omissa käsissäsi

Zeffi-kyselytyökalun tarjoaa luotettava, suomalainen, 25-vuotias perheyritys ZEF Oy. Zeffin asiakkaana kerätty data on yksiselitteisesti teidän omistuksessanne ja toimitte rekisterinpitäjänä. ZEF Oy tarjoaa käyttämänne alustan ja toimii tietojen käsittelijänä teidän lukuunne. 

  • Kaikki vastaajien kyselyssä antama vastausdata ja tuomanne vastaajakohtaiset taustatiedot (optio) käsitellään ja säilytetään ETA-alueella.
  • Voimme erillisenä palveluna tuoda tiedon lopullisen sijoituspaikan myös Suomeen, pyydä tarjous suoraan: Principal Consultant Janne Vainikainen (janne.vainikainen@zef.fi).
  • Lue lisää Zeffin tietoturvasta ja -suojasta >>

Tavataanko virtuaalisen kahvikupposen äärellä?

Varaa sinulle sopiva aika kalenteristamme.

Haluan esittelyn ja tarjouksen