Tietoa EU-tuesta

Euroopan aluekehitysrahasto tukee Zeffin hanketta "Yhteisöllistä (teko)älyä kyselyn luomiseen". Hankkeessa kehitetään toiminnallisuuskokonaisuutta, jonka avulla poistetaan kyselyn luontiin liittyviä epävarmuustekijöitä ja mahdollistetaan toistuvasti laadukkaat kyselyt.

EU_EAKR_FIVipuvoimaaEU_2014_2020