Henkilöstön hyvinvointi

Työhyvinvointikysely eli henkilöstön tyytyväisyyskysely

Henkilöstökyselyt ovat vahva apu HR-ammattilaiselle ja johdolle, kun tieto tulee aidosti käyttöön. Kerran vuodessa tehtävien ja pikavauhtia mappiin päätyvien kyselyjen aika on ohitse.

Rakenna jatkuvan kehittämisen kulttuuria, jossa henkilöstö odottaa kyselyjä jo yksin niiden vaikuttavuuden takia.

Henkilöstökyselyt ovat tyypillisesti ja huomattavasti asiakaskyselyjä laajempia. Suuria kysymysmääriä asiakaskyselyjen puolella rajoittaa ennen muuta ajankäyttö: jokainen asiakkaan minuutti on käytettävä huolella. 

Suosittelemme luonnollisesti myös henkilöstökyselyihin samaa, aikaa säästävää ajattelutapaa. Vaikka kysymysmäärien trendi on laskenut viime vuosina, 

edelleen nähdään jatkuvasti 40-50 kysymyksen kyselyjä. Myös oma ratkaisumme henkilöstön vuosittain toistuviin kyselyihin, valmis henkilöstön tyytyväisyyskysely, on noin 50 kysymyksen mittainen.

Kysely on rakennettu nelikenttäkysymysten ympärille ja se antaa kattavan kuvan henkilöstön näkemyksistä organisaation nykytilaan liittyen. Kysymyssarjan ulottuvuuksina ovat mm. henkilön suhde yhtiön arvoihin. johtoon, esimiehiin ja työtovereihin.

 

Haluan esittelyn ja tarjouksen

Enps on tullut jäädäkseen

NPS (Net promoter score) on ollut laajalti käytössä asiakaskyselyissä jo pitkään. Työntekijätutkimuksissa vastaava kysymys "Kuinka todennäköisesti suosittelisit yritystämme työpaikkana" on nimeltään eNPS, joka tarkoittaa työntekijän nettopromoottoripisteitä. Suomeksi tämä voisi olla karkeasti käännetty "työntekijän suositusarvoksi". Se on yksinkertainen ja tehokas mittari, joka vastaa pitkäaikaiseen tarpeeseen löytää henkilöstökyselyihin sopiva kokonaisluku, jota voidaan käyttää osastojen tai toimipaikkojen vertailuun. Lisäksi pienellä tutkimuksella jokainen toimiala voi löytää oman vertailutietonsa, mikä on myös arvokasta.

 

Pulssikysely

Kun mittaaminen toistuu usein, on muodon oltava kevyt. Ratkaisumme henkilöstön usein toistuvaan kyselyyn on Pulssikysely. Kyselyssä kysytään muutama laadullinen jana-kysymys sekä suosittelukysymys (eNPS) ja avoin palaute. Yksinkertainen ja tehokas!

Katso lisää

Esimiesarvio

Esimiestyön kehittäminen on pinnalla monissa yrityksissä. Kehittämisestä saadaan enemmän irti, kun ennen ja jälkeen kehittämishankkeen kerätään henkilöltä arviot esimiesten toiminnasta. Anonyymi vastaustapa on suositeltu.

Katso lisää

360 arviointi

Haluatteko arvioida esimiesten työtä monipuolisemmin. Suositeltava tapa on kerätä arviot neljästä näkökulmasta: esimies-, vertais-, alais-, ja itsearvio. Usein luodaan arvioitavakohtaiset jakolinkit ja kysytään vastaajilta, missä mainituista rooleista hän tekee arvion. Helppo ja tarkka!

Katso lisää

Tartu teksti-palautteeseen kieliteknologian avulla

Keräättekö henkilöstöltä tekstipalautetta? Miten usein tulee tilanteita, että ette lue palautetta kattavasti tai kokonaiskuva jää suuren määrän takia muodostamatta.

Ratkaisu: Anna kieliteknologian analysoida sentimentti (tunnetila) ja poimia avainsanat sanaluokittain (verbit, adjektiivit, ..). Tämä auttaa saamaan nopeita havaintoja siitä, millaisin termein eri työyhteisön osia kuvaillaan ja vaikkapa millaiset verbit nousevat kuvaamaan toimintaa.

Yleensä kieliteknologialla on haasteita suomen ja ruotsin taipuvissa kielissä, meillä sana-analyysi rakentuu kotimaisen Lingsoftin sanat perusmuotoon palauttavalle teknologialle ja auttaa siksi huomattavasti parempaan lopputulokseen.

Katso lisää

Rekrytoiva testi

Tämän sivun viimeisenä ideana esittelemme rekrytoivan testin konseptin. Mikäli alallanne on kilpailua työntekijöistä tai haluatte muutoin saada hyvää näkyvyyttä työpaikkamarkkinoissa, rekrytoiva testi on tähän oiva apu.

Zeffi taipuu yksisuuntaisten kyselyiden lisäksi yhtä helposti myös interaktiivisten tekstien laatimiseen. Miltä kuulostaisi seuraava ratkaisu:

  1. Hakija vastaa muutamaan profiloivaan kysymykseen ja jättää itsestään videohakemuksen ja CV:n.
  2. Hakijalle näytetään osuvin lopputulos, vaikkapa sopivimmat työpaikat tai jokin leikkimielinen profilointi perustuen hänen vastauksiinsa.
  3. Saatte kaiken datan yhdeltä raportilta ja voitte tarkastella hakemukset videoineen sekä testituloksen. Eräissä tapauksissa on tehty esim. kevyt DISC- tai BIG5-profilointi osaksi rekrytestiä.

 

Tavataanko virtuaalisen kahvikupposen äärellä?

Varaa sinulle sopiva aika kalenteristamme.

Haluan esittelyn ja tarjouksen