Kuuntele asiakasta. Tee yllättäviäkin löytöjä.

Luo liidejä nykyisistä tyytyväisistä asiakkaistasi. Huolehdi Google-arvosteluistasi. Anna tekoälyn löytää prosessiesi vahvuudet ja heikkoudet interaktiivisten raportointityökalumme avulla. Aloita matka kohti tekoälyn mahdollistamaa asiakaskeskeisyyttä.

Asiakaspalaute

Asiakaspalautteen keräämisen ei tulisi vaatia erikoistunutta henkilöstöä, kun kyse on teidän toimintanne kannalta kriittisestä voimavarasta. Strategista suunnittelua ei ulkoisteta, miksi antaisitte toimintanne kannalta aivan keskeisen voimavaran ja siihen liittyvän osaamisen kertyä organisaationne ulkopuolelle.

Vastauksena tähän ajattelutapaan Zeffi on toteuttanut asiakaspalautteen keruuseen työkalun, joka on niin helppokäyttöinen, että esimerkiksi asiakastyötä tekevät voivat aivan hyvin laatia kyselyt itse ja saavat sen avulla todella tarkan kuvan siitä, mitä tulisi tehdä. Toisaalta näkymiä on helppo jakaa esimerkiksi johdolle päätöksenteon tueksi. 

 

Kerää Google Review  tyytyväisiltä asiakkailta

Saatteko nykyisin riittävästi arvioita Google Reviews -sivullenne? Yleensä lisä ei olisi pahitteeksi. Ratkaisumme: Mihin tahansa asiakaskyselyistä voidaan upottaa linkki, joka vie tyytyväiset (esim. 9-10 arvo NPS:ssä) asiakkaat antamaan palautetta suoraan oman yrityksenne Google Reviews -sivulle. Ei vaadi erityistä teknistä osaamista ja voitte toteuttaa helposti oheisen ratkaisukuvauksen perusteella.

Ratkaisu: Ohjaa tyytyväiset asiakkaat Google Reviews'n

NPS-kysely ja avoin palaute

NPS (nettosuositteluarvo) on laajalle levinnyt ja suosittu tapa kerätä palautetta. Kysely on hyvin kevyt vastaajalle ja monen asiakkaamme ensimmäinen kysely. Kysytte suosittelisiko asiakas teitä ja miksi. Sopii esim. joka kaupan jälkeen tehtävään kyselyyn. Suosittelemme!

Tutustu ratkaisuun: NPS-kysely >>

Asiakas-tyytyväisyys

Tämä valmis kysely auttaa kehittämiskohteiden löytämisessä. Hio kysymykset teille sopiviksi tai käytä sellaisenaan. Asioista kysytään niiden merkityksellisyys ja toteutuminen. Näin voitte keskittyä asioihin, joiden asiakkaat odottavat hoituvan! 

Tutustu ratkaisuun:  Jatkuva asiakaspalaute >>

Myynnillinen asiakaskokemus

Tämä on valmis konsepti, jos tähtäätte liidien keräämiseen nykyisiltä tai vanhoilta asiakkailta. Kysytte suosittelukysymyksen ja positiivisesti vastanneilta kysytte tarkemmin, kenelle he teitä suosittelisivat. Jopa 12 % suosittelijoista antaa liidin.

Tutustu ratkaisuun: Myynnillinen asiakaskokemuskysely >>

Tartu sentimenttiin kieliteknologian avulla

Keräättekö tekstipalautetta? Miten usein tulee tilanteita, että ette lue palautetta kattavasti tai kokonaiskuva jää suuren määrän takia muodostamatta.

Ratkaisu: anna kieliteknologian analysoida sentimentti (tunnetila) ja poimia avainsanat sanaluokittain (verbit, adjektiivit, ..). Tämä auttaa saamaan nopeita havaintoja siitä, miksi teitä suositellaan tai missä sävyssä eri asiakastyötä tekevien palautetta annetaan.

Lue lisää ratkaisustamme: Kieliteknologia

Automatisoi integraatiolla

Kyselyjä voi tehdä isossakin mittakaavassa tuomalla vastaajatiedot excelillä, mutta jos haluat, Zeffi on helppo integroida CRM:n tai vastaavaan järjestelmään, josta haluatte siirtää vastaajatietoja automaattisesti.

Integraatio voi olla yksisuuntainen, jolloin siirrätte vastaajien kutsutiedot taustatietoineen tai kaksisuuntainen, jolloin viette lisäksi rikastetun asiakastiedon takaisin integroituun järjestelmään. Tämä auttaa pitämään CRM:n tiedot ajantasalla ja tietoja ei tarvitse manuaalisesti viedä asiakkaiden kohdalle.

Varaa esittely

Tavataanko virtuaalisen kahvikupposen äärellä?

Varaa sinulle sopiva aika kalenteristamme.

Haluan esittelyn ja tarjouksen