Asiantuntijatieto käden ulottuvilla - automatisoi kriittinen osaaminen

Asiantuntijoiden näkemykselle on kysyntää - eikä se aina tunne ajan tai paikan rajoituksia. Miten saada huippuasiantuntijoiden tieto käyttöön juuri sillä hetkellä kun asiakas, joko organisaationne sisäinen tai ulkoinen, sitä tarvitsee?

Tietopalvelutyötä pitkään tehneenä olen törmännyt jatkuvasti tähän haasteeseen. Asiakkaan tarvitsema tieto on raporteilla tai järjestelmissä saatavilla, mutta hän tarvitsee vielä hieman asiantuntijan tukea sen jalostamiseen.

On kuitenkin olemassa sellaisia tiedon lajeja, joissa ei voida jäädä odottamaan asiantuntijan vapautumista, vaan tieto pitäisi saada heti varmennettua, kun tarve tälle asiakkaan puolesta herää. Puhutaan organisaation kriittisestä tiedosta, jonka saatavuus tulee olla ajasta ja paikasta riippumatonta.

illustration-intelligent-zoom

Koska asiantuntijoiden työpanoksella on silläkin omat vaihtoehtoiskustannuksensa, eikä heitä voi rajatta pitää odottamassa tiedon mahdollisia tarvitsijoita, yksi selkeä tie eteenpäin on tiedon löydettävyyden tai laadun parantaminen. Menetelmästä riippumatta tavoite on selkeä: kriittiset päätökset pitää pystyä valitulla metodilla tekemään yhtä luotettavasti kuin paikalla olevan asiantuntijan konsultaatioon luottaen.

Case THL: Kuinka rakennettiin ammattilaisia tukeva RATTI-työkalu radikalisoitumisen ehkäisyyn?

Radikalisoituminen on aihe, johon liittyen asiantuntija-arvion saaminen voi olla tarpeen nopealla aikataululla. Monesti varsinaiset tiedon hakijat ovat itse asiantuntijaroolissa omalla alallaan, mutta hyötyvät aihealueen kriittisyydestä johtuen radikalisoitumsen erityisasiantuntijoiden arvioista. 

Toisaalta, juuri samaisen aihealueen merkityksellisyydestä johtuen, on mahdollista, että yksittäisiä mahdollisia radikalisoitumisen tunnusmerkkejä voitaisiin tunnistaa, mutta kokonaiskuvan osalta tietoa on saatavilla liian vähän tai liian suppealta alalta. Näin ollen asiantuntija - tai tämän osaamisen käyttöön tuova ratkaisu - voisi ensi sijassa ohjata hankkimaan lisää tietoa ennen etenemistä analyysissa. Tämä takaa, että arviointiin saadaan tarvittavat pohjatiedot luotettavampaa analyysia varten.

THL toteutti yhteistyössä ZEF Oy:n kanssa RATTI-työkalun, jossa asiantuntijoiden erityisosaaminen opetettiin Zeffin työkalulle. Kyse on pohjimmiltaan samankaltaisesta ratkaisusta, kuin useimmille tutuissa ZEF:n vaalikoneissa eli lukuisien kohteiden (vertaa vaaliehdokkaat) joukosta tunnistettiin sopivimmat. Nyt poliittisten ehdokkaiden sijasta tunnistettiin riskitekijöitä ja niiden yhdistelmiä. Tuloksena oli asiantuntijoiden osaamisen käyttöön tuova ratkaisu, jonka arviointialueen laajuus voi yllättää:

"Radikalisoituminen on monitahoinen ilmiö ja toteutuksessa Zeffin ratkaisu saatiin huomioimaan mahdolliset permutaatiot, joita on yli miljoona. Oleellinen osa kokonaista tiedonkuvaa on 'en osaa sanoa' -vaihtoehdon läsnäolo ja huomiointi osana analyysia." -erityisasiantuntija Anneli Portman, THL, Väkivallan vastaisen työn osaamiskeskittymä

 

Kaiken kaikkiaan arvioitavia osa-alueita oli yli 10, joilta jokaiselta saattoi saada liikennevalokoodatun riskiarvion (vihreä, keltainen tai punainen) tai "harmaan" arvion, joka tarkoitti lisätiedon tarvetta. Lisäksi tunnistettiin yksittäisten kysymysten ja niiden yhdistelmien perusteella täsmällisiä neuvoja, jotka on huomioitava eri asiakysymyksissä. Käytännössä arviointikohteiden yhdistelmiä oli yli miljoona kombinaatiota - tämä kuvastaa hyvin koneelle opetetun asiantuntijatiedon syvyyttä ja laajuutta. 

Käytännössä lopputuloksena on toteutus, jota käyttämällä radikalisoitumisen riskistä huolestunut asiantuntija, vaikkapa sosiaalityöntekijä tai opettaja, voi tehdä arvion, jonka pohjalta voidaan tarvittaessa hankkia lisätietoa tai ottaa yhteyttä asianmukaisiin tahoihin. Saatavilla on myös verkko- ja muita aineistoja, jotka antavat lisätietoa aihealueesta. Aihealue on diskreetti ja oleellinen osa kokonaistoteutusta oli luotettavuus ja THL:n edellyttämä vankka tietoturvallisuus:

"Zeffin työkalu on oikeasti tietoturvallinen ja takaa vastaajien loppuun asti viedyn anonymiteetin, joka on aihealueen sensitiivisyys huomioiden erittäin tärkeää. Tämä erottaa Zeffin muista tarjolla olevista ratkaisuista. Tehdyn ratkaisun tietoturvallisuus on EU:nkin tasolla käydyissä keskusteluissa herättänyt huomiota." -Anneli Portman, THL

 

lineart-gdpr

Ratti-työkalu tuo aihepiirin syväosaajien osaamisen käyttöön luotettavasti ja tietoturvallisesti ajasta ja paikasta riippumatta - aihepiiri huomioiden tämä voi olla ensiarvoisen tärkeä päätöksenteon tuki. Tukea ei myöskään ole haluttu rajoittaa vaikkapa päätelaitteisiin, jotta se saadaan käyttöön tarpeen mukaan.

"Tietoturvan ohella mikä tekee Zeffin toteuttamasta ratkaisusta poikkeuksellisen on sen aito skaalautuminen - ratkaisu toimii ällistyttävästi myös kännykässä ja tuottaa hyvää lopputulosta." -Anneli Portman, THL

 

Lue lisää THL:n tiedotteesta: THL.fi/radikalisoituminen

Kokeile työkalua: radik-arvio.fi

Onko meidän organisaatiossamme kriittistä asiantuntijatietoa, joka tulisi saada heti käyttöön? 

Asiantuntijatiedon vieminen profiilimuotoon, jota voidaan käyttää vastaavissa toteutuksissa, on helpompaa kuin se ensi kuulemalta kuulostaisi. Toki syvällisen asiantuntemuksen opettaminen koneelle ottaa aina aikansa. Toteuttavalle tiimille yllä kuvattukin kokonaisuus oli hyvin opettavainen kokemus. Niitä olemme Zeffillä jo yli 25 vuoden ajan keränneet, mitä moninaisimmista aihepiireistä.

Käytännössä kuvattu THL:n esimerkki on perusrakenteeltaan saman kaltainen, kuin yleisemmät, vaikkapa B2B/kuluttajan valintatilanteen ongelmat. Mittavasta vaihtoehtojen joukosta tulee tehokkaasti löytää oleellisin tieto. Luotettavasti ja joka kerta oikein. Teemme kokonaistoteutuksen ja tuemme organisaatiotanne suunnittelusta toteutukseen ja tarvittaessa prosessikehitykseen asti.

Olemme olleet toteuttamassa mainittujen Suomen suurimpien (MTV) vaalikoneiden lisäksi mm. merkittävien suomalaisbrändien tuotevalitsimia ja ratkomassa lukuisia muita valintatilanteita. Organisaationne valintatilanne voi siis olla huomattavasti lähempänä tätä esimerkkiä, kuin ensin ajattelitkaan. Pohditaan tätä yhdessä!

Ole matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos mietit, voisiko teidän organisaatiossanne olla jokin aihe, vaikkapa arkipäiväisempiinkin aiheisiin, kuten palveluiden valintaan tai tiedon löydettävyyteen liittyvä, jossa Zeffin syvällisestä valintatilanteiden tuntemuksesta voisi olla apua. 

 

Janne Vainikainen, Zeffi, Principal Consultant

 

 

Oletko valmis siirtymään kyselyjen uuteen aikakauteen?

Kokeile ilmaiseksi >>