Uusi toimitustapa kyselyille - Live Poll

Nopeisiin kyselytarpeisiin on pitkään toivottu ratkaisua, jota voitaisiin käyttää esim. tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä välittömään palautteenkeruuseen. Lisätoiveena on ollut, että vastaajat voisivat nähdä kyselytulokset heti. Nyt näihin toiveisiin on vastattu - saammeko esitellä Live Poll -kyselyn!

Live Poll on kyselyille täysin uusi toimitustapa, joka koostuu seuraavista osatekijöistä

Kuva 30.6.2023 klo 9.13

  1. Genius-lisensseistä alkaen voit jakaa minkä tahansa tekemäsi kyselyn Live Poll -jakelutavalla. Kyselyn sisältö ei siis ole rajattu. Löydät Live Poll'in kyselyn Toimita-välilehdeltä.
  2. Aseta kyselyn päättymisaika, vaikkapa päivän tai viikon päätteeksi.
  3. Valitse, kutsutko vastaajat QR-koodilla vai kutsulinkin ja -koodin yhdistelmällä. Molemmat syntyvät automaattisesti luotuasi Live Poll'in.
  4. Vastaajat pääsevät vastaamaan kyselyyn, tämä osa toimii kuten yleensäkin eli voit kysyä mitä vain ja vastaaminen on mukavaa.
  5. Heti vastaamisen päätyttyä vastaajille näytetään kyselyraportti siihen asti kertyneistä vastauksista.

 

Video. Katso, miten Live Poll käytännössä toimii.

 

Genius-lisenssistä lähtien saat uuden ominaisuuden automaattisesti käyttöösi

Saat uuden Live Poll -ominaisuuden käyttöösi Zeffin Genius- tai korkeammalla lisenssillä. Uskomme, että tästä on teille paljon iloa, mikäli teette kyselyjä, joissa on tärkeää saada nopeasti tieto tuloksista kaikille vastaajille. Ominaisuus sopii erinomaisesti esimerkiksi asiakastilaisuuksien tai yrityksen sisäisissä tapaamisten nopeaan ja avoimeen tiedonkeruuseen. Live Pollin avulla voitte järjestää esim. äänestyksiä tai hakea nopeasti yhteisiä näkemyksiä siten, että tieto on kaikkien nähtävillä ilman, että kenenkään tarvitsee käyttää aikaa raportin hakemiseen ja toimittamiseen. Voisiko seuraavan henkilöstöpäivänne ohjelmaan kuulua vaikkapa "Testaa millainen firmalainen olet" -persoonallisuustesti Live Pollina?

 

Oletko valmis siirtymään kyselyjen uuteen aikakauteen?

Kokeile ilmaiseksi >>