Uusi tapa toteuttaa anonyymit kyselyt julkaistu

Julkaisimme uudet ominaisuudet, joita tarvitaan anonyymien Zeffi-kyselyjen laatimisessa. Muutoksen myötä koko kysely asetetaan anonyymiksi: vaikutus ulottuu niin kyselykutsuun kuin raportillekin.

Vastaajien kutsuminen anonyymeina on ollut jo pitkään suosittua etenkin henkilöstökyselyissä. Asiakaskyselyissä tyypillisempää on ollut kutsua vastaajat tunnistettuina.

Tunnistettu vastaaminen säilyy samanlaisena kuin aiemmin. Kun kyselyn tyypiksi valitaan tunnistettu, voidaan vastauksia edelleen tarkastella yksittäisen vastaajan tasolla. Jos siis toteutat kyselyjä esim. asiakastyytyväisyyteen tai liidinkeruuseen liittyen, voit jatkaa raporttien tarkastelua yhtä tarkalla tasolla kuin aiemmin. 

Pitkään toivottu parannus etenkin henkilöstökyselyissä

Muutos kyselyjen anonymiteettiin on ollut etenkin henkilöstökyselyitä tekevien asiakkaidemme toivelistalla jo pitkään. Muutos on ollut kehitettävänä ominaisuutena mittava - olemme iloisia, että voimme helpottaa anonyymien kyselyjen tekemistä tällä kokonaisuudella!

Katso videosta tarkemmin, miten uudet ominaisuudet toimivat:

 

Uudistuksen myötä voit valita, toteutatko kyselyn anonyymina vai tunnistettuna. Aiemmin olet voinut valita kyselykutsun yhteydessä, ovatko vastaajat tunnistettuja, anonyymeja (valitut taustatiedot käytettävissä) vai täysin anonyymeja (ns. anonymity certified -tila). Tämä on mahdollistanut kyselyjen tekemisen anonyymeina, mutta vaatinut kyselyn raportoinnin yhteydessä huolellisuutta ja tarvittaessa osan kuvioista piilottamista.

Kuva. Kyselyn asettaminen anonyymiksi.

Kuva 15.5.2023 klo 11.36

Kun kysely asetetaan anonyymiksi, sekä kyselykutsu että raportointi noudattavat tehtyä valintaa. Muutoksen myötä tarve vastaaville raportoinnin viilauksille poistuu ja raportoijan työ helpottuu selvästi. Enää ei ole tarvetta jättää taustatietoja anonymiteettisyistä varmuuden vuoksi käyttämättä tai piilottaa raporttikuvioita.

Päivityksen jälkeen anonymiteetti ulottuu raportille asti eli pienten, alle 3 tai alle 5 vastaajan ryhmien vastaukset jäävät taustatietojenkin osalta anonyymeiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mikäli raportilla on jokin taustatieto, jonka osalta vastaajamäärä jäisi alle asettamasi 3 tai 5 vastaajan rajan, ei tämän kuvion osalta pysty tekemään suodattamista lainkaan. Tämä turvaa vastaajien täyden anonymiteetin ja helpottaa raportoinnin toteuttajan työtä monin tavoin.

Katso video anonyymiin raportointiin liittyen:

 

Saat uuden ominaisuuden automaattisesti käyttöösi

Anonymiteettiin tehtävät muutokset tulevat käyttöön nyt tehdyssä päivityksessä. Tämä ei edellytä sinulta Zeffi-käyttäjänä toimenpiteitä. Meneillään olevat kyselyt tunnistuvat anonyymeiksi, mikäli niissä on käytetty anonyymia tai anonymity certified -kutsutapaa. 

Uskomme, että muutos on hyödyllinen sinulle, jos olet aiemminkin toteuttanut kyselyjä anonyymeina. Kerromme mielellämme lisää, olkaa yhteydessä, mikäli on jotain, minkä haluatte varmistaa!

Hyvää kevättä ja mukavia kyselyhetkiä!

 

Zeffin Customer Success -tiimi

support@zef.fi

 

Millainen olisi sinun anonyymi kyselysi?

Kokeile ilmaiseksi >>