People at office bg (1)

Huolehdi työyhteisöstä

Zeffin ratkaisut henkilöstöammattilaiselle

 

Työhyvinvointikysely eli henkilöstön tyytyväisyyskysely

Henkilöstökyselyt ovat vahva apu HR-ammattilaiselle ja johdolle, kun tieto tulee aidosti käyttöön. Kerran vuodessa tehtävien ja pikavauhtia mappiin päätyvien kyselyjen aika on ohitse.

Rakenna jatkuvan kehittämisen kulttuuria, jossa henkilöstö odottaa kyselyjä jo yksin niiden vaikuttavuuden takia.

Henkilöstökyselyt ovat tyypillisesti huomattavasti asiakaskyselyjä laajempia. Suuria kysymysmääriä asiakaskyselyjen puolella rajoittaa ennen muuta ajankäyttö: jokainen asiakkaan minuutti on käytettävä huolella. 

Suosittelemme luonnollisesti myös henkilöstökyselyihin samaa, aikaa säästävää ajattelutapaa. Vaikka kysymysmäärien trendi on laskenut viime vuosina, edelleen nähdään jatkuvasti 40-50 kysymyksen kyselyjä. Myös oma ratkaisumme henkilöstön vuosittain toistuviin kyselyihin, valmis henkilöstön tyytyväisyyskysely, on noin 50 kysymyksen mittainen.

Kysely on rakennettu nelikenttäkysymysten ympärille ja se antaa kattavan kuvan henkilöstön näkemyksistä organisaation nykytilaan liittyen. Kysymyssarjan ulottuvuuksina ovat mm. henkilön suhde yhtiön arvoihin. johtoon, esimiehiin ja työtovereihin.

Lue lisää ratkaisustamme: Henkilöstön tyytyväisyyskysely

Työhyvinvointikysely on laaja, mutta antaa paljon

Pulssikysely

Kun mittaaminen toistuu usein, on muodon oltava kevyt. Ratkaisumme henkilöstön usein toistuvaan kyselyyn on Pulssikysely. Kyselyssä kysytään muutama laadullinen jana-kysymys sekä suosittelukysymys (eNPS) ja avoin palaute. Yksinkertainen ja toimiva!

Tutustu ratkaisuun: Pulssikysely

Esimiesarvio

Esimiestyön kehittäminen on pinnalla monissa yrityksissä. Kehittämisestä saadaan enemmän irti, kun ennen ja jälkeen kehittämishankkeen kerätään henkilöltä arviot esimiesten toiminnasta. Anonyymi vastaustapa on suositeltu.

Tutustu ratkaisuun:  Esimiehen arviointilomake

360 arviointi

Haluatteko arvioida esimiesten työtä monipuolisemmin. Suositeltava tapa on kerätä arviot neljästä näkökulmasta: esimies-, vertais-, alais-, ja itsearvio. Usein luodaan arvioitavakohtaiset jakolinkit ja kysytään vastaajilta, missä mainituista rooleista hän tekee arvion. Helppo ja tarkka!

Tutustu ratkaisuun: 360-arviointi

Lisää ideoita henkilöstön kuuntelusta

eNPS on tullut jäädäkseen

Asiakaskyselyissä on jo pitkään käytetty suosittelukysymystä (NPS, nettosuositteluarvo). Henkilöstökyselyissä vastaava tapa kysyä, Miten todennäköisesti suosittelisit yritystämme työpaikkana?, on nimeltään eNPS, lyhenne tulee sanoista employee net promoter score. Suomeksi tämä kääntyisi jotakuinkin työntekijöiden nettosuositteluarvo. Yksinkertainen ja toimiva mittari, joka vastaa pitkäaikaiseen toiveeseen löytää myös henkilöstökyselyihin sopiva aggregaattiluku, jonka kautta verrata vaikkapa osastoja tai toimipaikkoja toisiinsa. Lisäksi pienellä tutkimisella jokainen löytää oman toimialansa verrokkiaineistoa, joka sekin on arvokasta.

Tutustu ratkaisuun: eNPS-kysely

NPS- ja eNPS -data on visuaalista
Sanapilvi huomioi taipuneet sanat

Tartu tekstipalautteeseen kieliteknologian avulla

Keräättekö henkilöstöltä tekstipalautetta? Miten usein tulee tilanteita, että ette lue palautetta kattavasti tai kokonaiskuva jää suuren määrän takia muodostamatta.

Ratkaisu: anna kieliteknologian analysoida sentimentti (tunnetila) ja poimia avainsanat sanaluokittain (verbit, adjektiivit, ..). Tämä auttaa saamaan nopeita havaintoja siitä, millaisin termein eri työyhteisön osia kuvaillaan ja vaikkapa millaiset verbit nousevat kuvaamaan toimintaa.

Yleensä kieliteknologialla on haasteita suomen ja ruotsin taipuvissa kielissä, meillä sana-analyysi rakentuu kotimaisen Lingsoftin sanat perusmuotoon palauttavalle teknologialle ja auttaa siksi huomattavasti parempaan lopputulokseen.

Lue lisää ratkaisustamme: Kieliteknologia

Rekrytoiva testi

Tämän sivun viimeisenä ideana esittelemme rekrytoivan testin konseptin. Mikäli alallanne on kilpailua työntekijöistä tai haluatte muutoin saada hyvää näkyvyyttä työpaikkamarkkinoinnissa, rekrytoiva testi on tähän oiva apu.

Zeffi taipuu yksisuuntaisten kyselyjen lisäksi yhtä helposti myös interaktiivisten testien laatimiseen. Miltä kuulostaisi seuraava ratkaisu:

  1. Hakija vastaa muutamaan profiloivaan kysymykseen ja jättää itsestään videohakemuksen ja CV:n.
  2. Hakijalle näytetään osuvin lopputulos, vaikkapa sopivimmat työpaikat tai jokin leikkimielinen profilointi perustuen hänen vastauksiinsa.
  3. Saatte kaiken datan yhdeltä raportilta ja voitte tarkastella hakemukset videoineen sekä testituloksen. Eräissä tapauksissa on tehty esim. kevyt DISC- tai BIG5-profilointi osaksi rekrytestiä.

Tämä on huomattavasti vaivattomampaa, kuin miltä kuulostaa! Tutustu ratkaisuun: Rekrytoiva testi

andy-beales-BjcGdM-mjL0-unsplash

Kuva: Andy Beales / Unsplash

Customer experience

Haluatko kuulla lisää?

Tavataan virtuaalisen kahvikupposen äärellä