Zeffi tutkimuskäytössä

Teettekö kyselyjä vai tutkimuksia?

Zeffi taipuu työkaluna moneen. Arkikielessä lähdetään varmasti useimmiten tekemään kyselyä, olivatpa kohdejoukkona sitten asiakkaat, henkilöstö tai vaikkapa avainhenkilöt. Tutkimuskäyttö ei sekään ole Zeffille vierasta, onhan koko työkalun kehityshistorian ajan tehty tiivistä yhteistyötä akateemisen tutkimuksen tekijöiden kanssa.

Ei juututa liian syvälle terminologiakeskusteluun: oleellista on se, että Zeffillä voi halutessaan kerätä tietoa täysin validilla tavalla myös tutkimuksellista otetta ajatellen  -  toisaalta vastaaminen on vastaajille miellyttävää, eikä kovaankaan tutkimukseen vastaamisen tarvitse tuntua raskaalta. Tasapainon löytäminen tiedontarpeen ja vastaajan vaivannäön kohtuullisena pitämisen välillä voi olla haastava tehtävä, jossa hyvä kyselytyökalu tulee tarpeeseen.

 

Teimme pienen teemasivun kyselytutkimukseen liittyen, käyhän tutustumassa:

Teemasivu: Kyselytutkimus

How to Analyze the survey (1)

 

Lisälukemista - haluatko tietää tarkemmin Zeffin keskeisestä Älykäs Zoomaus™ -menetelmästä, joka palauttaa vastaukset normaalijakaumalle ja poistaa esim. erilaisten vastaustyylien vaikutuksen? Tässä Lapin yliopiston julkaisun lyhennelmässä tarkempaa tietoa:

Lue lisää: Älykäs Zoomaus


Lopuksi

Tulemme lähiaikoina julkaisemaan suuremmankin joukon vastaavia teemasivuja eri aihealueista. Jos kaipaat, että kirjoitamme jostain tietystä aihealueesta, olehan yhteydessä allekirjoittaneeseen. 

Mukavia kyselyhetkiä!

 

Janne Vainikainen, Zeffi, Principal Consultant

email: janne.vainikainen@zef.fi

 


Etkö vielä käytä Zeffiä?

Kokeile ilmaiseksi >>