Haastattelussa Elina Aaltolainen-Harjuoja - Työntekijäkokemuksen eri mittarit

Haastattelussa Elina Aaltolainen-Harjunoja -Työntekijäkokemuksen eri mittarit

Saimme vieraaksemme Milestonen toimitusjohtajan Elina Aaltolainen-Harjuojan, joka on toiminut viimeiset 15 vuotta yritysvalmentajana ja kulttuurimuotoilija mm. ICT- ja rahoitusalalla. Kysyimme Elinalta mitä työntekijäkokemus hänelle tarkoittaa ja kuinka sitä kannattaisi johtaa.

Mitä työntekijäkokemus tarkoittaa?

Termin voisi tiivistää yhteen kysymykseen: miltä yrityksen työntekijästä lopulta tuntuu? Yksinkertaistettuna jos työntekijästä tuntuu hyvältä, hän tuo parhaat puolensa esille ja suoriutuu tehtävistään paremmin. Jos asiaa tarkastellaan mittaamisen näkökulmasta, yrityksen tulisi ensin pystyä tunnistamaan ne tarpeet ja odotukset, joiden täyttyminen lisää ihmisten hyvivointia työpaikalla. 

Kuinka työntekijäkokemukseen voi vaikuttaa?

Lähtökohtaisesti tässä on kysymys kulttuurista. Yrityksen tulee ensin määritellä se tahtotila, jonne se haluaa pyrkiä sekä miettiä mitä käyttäytymistä vahvistamalla siihen on mahdollista päästä. Tällä hetkellä yrityksillä on käytössään monia tapoja mitata työpäiväkokemusta, mutta valitettavan usein mittariston valinta tehdään hieman huolimattomasti. Mielestäni tärkeintä olisi löytää juuri sellainen mittaristo, joka tukee yrityksen strategian toteutumista parhaiten.


Kuinka työntekijäkokemusta tulisi mitata?

Usein yritykset keskittyvät mittaamaan pelkästään asioiden seurauksia, esimerkiksi kysymällä toteutuuko luottamus yrityksen sisällä vai ei. Tässä tapauksessa emme kuitenkaan saa selville niitä syitä mistä mahdollinen luottamuspula todellisuudessa johtuu. Mielestäni meidän tulisi keskittyä mittaamaan niitä osatekijöitä, joista luottamus oikeasti rakentuu. Esimerkiksi kysymällä uskalletaanko meillä olla asioista eri mieltä, joka heijastuu suoraan yrityksen sisällä vallitsevaan luottamukseen. 

Mikä olisi täydellinen lähtökohta työntekijäkokemukselle

Me uskomme, että ihminen tekee parhaansa kun häntä kohdellaan ihmisenä. Tämän takia ihmisiä tulisi myös johtaa eri tavalla. Monet yritykset sortuvat kuitenkin johtamaan vielä kontrollin ja pelon avulla. Vaikka ihmiset yleensä toimivat vastuullisesti kun he saavat vapauksia. Tämän takia yritysten tulisi myös mitata sitä kuinka hyvin ihmisenä oleminen onnistuu tässä työyhteisössä. 

Lue lisää Elinan ajatuksista ja Milestonesta:
http://www.milestone.fi/ 

Katso koko haastatteluvideo tästä:

Hyvä työpäiväkokemus ei synny itsestään, vaan se rakennetaan. Lataa tästä opas onnistuneen henkilöstökyselyn toteuttamiseen:

New Call-to-action