Yrityskulttuurin kehittäminen vaatii avointa keskustelua

Yrityskulttuurin kehittäminen vaatii avointa keskustelua

Panostaminen innostuneeseen ja sitoutuneeseen henkilöstöön on tutkitusti yksi parhaista keinoista kehittää yrityksen viivan alle jäävää tulosta. Tästä syystä juurikin yrityskulttuurin kehittäminen on noussut tärkeään rooliin menestyvien yrityksien perustana.

Yhtä yksinkertaista mallia tai kaavaa yrityskulttuurin rakentamiseen tai johtamiseen ei ole, mutta yksinkertaistettuna yrityskulttuuri on kokonaisuus yrityksessä työskentelevien ihmisten piirteistä, sen asiakkaista sekä arvoista ja tarkoituksesta.

Tästä syystä yrityskulttuurin johtaminen on kaikkea muuta kuin ohjelappu seinällä tai pölyttynyt strategia. Kulttuurin johtaminen on pitkälti viestintää, asiakastyötä, kommunikaatiota tiimien sisällä, vertaiskeskusteluita työkavereiden kesken, kysymistä ja kuuntelemista. Se on parhaimmillaan aitoa ja avointa keskustelua ihmisten tarpeista, toiveista ja unelmista. Tämän kaiken päälle rakentuu yrityksen arvopohja ja kulttuuri, jossa jokainen yksilö voi toteuttaa itseään täydellä potentiaalilla.

On hyvä ottaa huomioon, että yrityksen sisällä on todennäköisesti myös eri kulttuureja. Eri tiimeillä saattaa olla omanlainen tapa toimia. Erilaiset ihmiset ja tiimit kaipaavat usein erilaisia kulttuureja.

Yrityskulttuurin muutos vaatii avointa keskustelua

Valitettavan usein yrityskulttuurin kehittäminen nähdään vain johtoryhmäläisten työpöydällä. Johtoryhmän kesken käydään pitkiä keskusteluita siitä, millainen yrityskulttuuri yrityksessä vallitsee ja pohditaan sen tulevaisuutta. Usein tämä johtaa unelmakulttuurin suunnitteluun, joka ei heijasta nykykulttuurin todellisia parhaita piirteitä.

Tavoitekulttuurin määrittäminen on toki tärkeä osa kehittämistyötä, mutta sitä ennen on hyvä ymmärtää todellisuus yrityskulttuurin nykytilasta. Se onnistuu vain osallistamalla koko henkilöstöä keskustelemaan asiasta.

Keskustelun tärkeyttä ei siis tule unohtaa. Sen lisäksi, että koko työyhteisö tarvitsee aikaa ja tilan keskustella yhdessä, täytyy jokainen työntekijä kohdata yksilönä esimerkiksi kahden keskisten fiiliskeskusteluiden muodossa.

“Hei, mikä fiilis sulla on, oletko viihtynyt?” on huomattavasti mukavampi tapa aloittaa keskustelu esihenkilön kanssa kuin “Tunnetko, että osaamisesi on ajantasalla työtehtäviesi kanssa?”.

Istu siis alas tai mene kävelylle tiimisi jäsenen kanssa ja kysy nämä viisi kysymystä:

  1. Mitä tekisit, jos voisit tehdä mitä vain?
  2. Mitä haluaisit oppia?
  3. Mitkä asiat ilahduttavat sinua juuri nyt?
  4. Missä asioissa haluaisit onnistua paremmin?
  5. Miten minä voin olla avuksi?

 

Älä pelkää hyödyntää tiedonkeruuta yrityskulttuurin kehittämisessä

Mitä et voi mitata, et voi johtaa. Yrityskulttuurin mittaamisessa oleellista on jatkuvuus. Ei riitä, että asioiden kehitystoimenpiteet todetaan kerran vuodessa – mittaamista tulisi tehdä säännöllisin väliajoin. Näin kehittymistä voidaan aidosti seurata ja haluttu tavoite saavuttaa.

Muista, ettei mittaamisessa tärkeää ole vain tulokset ja niiden perusteella tehdyt päätökset, vaan kiinnitä huomiota myös tuloksista lähtevään keskusteluun. Etenkin henkilöstö- ja asiakaskyselyt antavat helposti tulkittavia tuloksia, joista yrityskulttuurin vahvuudet kyetään tunnistamaan ja tarvittaviin kehitystoimenpiteisiin päästään käsiksi. Säännöllisesti tehdyt kyselyt toimivat eräänlaisena peilinä kulttuurillesi ja niiden avulla on helpompi aloittaa keskustelu yrityskulttuurin kehittämisestä työntekijöiden kanssa.

Henkilöstökyselyt

Henkilöstökyselyn avulla keräätte monipuolisesti tietoa henkilökunnan hyvinvoinnista, tarpeista sekä mielipiteistä yrityksen toimintaan liittyen. Löydätte tärkeimmät kehityskohteet sekä esteet yrityskulttuurinne kehittymisen tieltä. Henkilöstökyselyiden avulla pääsette kiinni niihin asioihin, jotka tekevät juuri teidän työyhteisöstä ainutlaatuisen.

Asiakaskyselyt

Myös asiakkaat ovat oleellinen osa yrityskulttuuria ja sen kehittymistä. Usein asiakkaiden kokemaa kulttuuria kuvataan sanoilla maine tai brändi. Tämä asiakkaidesi kokema tunne on tärkeää selvittää osana yrityskulttuurin johtamista esimerkiksi asiakaskyselyillä. Voit kertoa olevasi luotettava kumppani, mutta anonyymi asiakaskysely paljastaa todellisen asiakkaalle välittyvän kokemuksen.

Hyvä yrityskulttuuri ei synny itsestään, vaan se on jatkuvaa kehittämistä. Henkilöstön hyvinvoinnin tila sekä tarpeet on hyvä selvittää aika ajoin. Lataa kattava oppaamme aiheesta:

New Call-to-action