Yrityskulttuuri kuuluu meille kaikille

Yrityskulttuuri kuuluu meille kaikille

Nykypäivänä puhutaan paljon hyvästä yrityskulttuurista ja arvoista. Yleensä yrityksien johto miettii, millainen olisi hyvä yrityskulttuuri ja kuinka se voitaisiin rakentaa. Esikuvana on voinut toimia jokin toinen yritys tai perustajan omat ajatukset. Haluttua kulttuuria on voitu rakentaa muun muassa rekrytoimalla tietynlaisia henkilöitä. Toisaalta mikäli yritys on kasvanut ilman selkeää arvopohjaa, asia ei ole niin yksinkertainen. Tällöin kulttuurin kehittäminen ei onnistu pelkän rekrytoinnin tai strategisten päätösten avulla, vaan johdon tulee ensin ymmärtää, millainen kulttuuri yrityksessä todellisuudessa vallitsee. 

Vaasan yliopisto tutki vastikään, kuinka hyvin organisaatioiden arvot ohjaavat eri kuntien toimintaa todellisuudessa. Tutkimus osoitti, että organisaatioiden määrittämät arvot olivat usein kauniita korulauseita, jotka eivät ohjanneet henkilöstön tekemistä todellisuudessa. Useimmat työntekijät eivät myöskään osanneet nimetä organisaationsa arvoja. Mistä asia voisi johtua? Herää kysymys, osallistetaanko henkilöstöä tarpeeksi kulttuurin rakentamisessa vai tehdäänkö yrityskulttuuria koskevat päätökset suljettujen ovien takana?

Kysymällä se selviääYritykset, joissa olen itse työskennellyt tai ollut osallisena, ovat keränneet vaihtelevasti tietoa oman henkilöstönsä tarpeista ja haasteista. Yrityksen kehittymisen kannalta juurikin henkilöstöltä tuleva palaute on elintärkeää, eikä sen merkitystä tule unohtaa myöskään yrityskulttuurin rakentamisessa. Yrityksen avoimuuden kannalta on myös tärkeää tarjota henkilöstölle mahdollisuus anonyymiin palautteeseen tai niin ettei kriittisistä vastauksista koidu ongelmia. Vain tällöin henkilöstön todellinen arvopohja selviää.

 

Henkilöstökyselyiden tärkein tehtävä on usein löytää juuri ne tekijät, jotka vaikuttavat eniten henkilöstön motivaatioon ja sitoutumiseen. Samalla nähdään ne asiat, jotka aiheuttavat muun muassa turvattomuutta. Tutkimalla koko henkilöstön vastauksia tarkemmin, päästään näkemään, ovatko motivaatiota lisäävät tekijät yhteisiä vai motivoiko henkilöstöä täysin vastakkaiset asiat.

“There’s no magic formula for great company culture. The key is just to treat your staff how you would like to be treated.”                                                        – Sir Richard Branson, Founder, Virgin Group

 

Yrityskulttuuri on meidän kaikkien to-do


Henkilöstöltä kerätty tieto jää turhan usein hyödyntämättä, jonka takia jokaisen henkilöstökyselyn jälkeen olisi tärkeää keskustella tuloksista yrityksen sisällä. On kuitenkin hyvä muistaa, että yrityksen hyvinvointi sekä kulttuuri on kaikkien työntekijöiden summa, eikä vain äänekkäimpien henkilöiden. Varmista, että yrityksen hiljaisimmat ja arimmatkin henkilöt saavat äänensä kuuluviin. 

 

Lataa ilmainen opas, niin saat parhaat vinkkimme henkilöstökyselyiden rakentamiseen:New Call-to-action

 

Muutos tehdään yhdessä

Jokainen meistä haluaa tulla kuulluksi ja tehdä töitä yrityksessä, jonka arvoja he itse kannattavat. Hyvässä yrityskulttuurissa otetaan huomioon myös yksilöiden eri persoonat ja arvomaailmat, eikä ihmisiä yritetä pakottaa tiettyyn muottiin. Hyvä yrityskulttuuri ei myöskään ole staattinen käsite, vaan sen pitää kehittyä ja muuntautua ajan kuluessa. Jokaiselle henkilölle tulee antaa mahdollisuus oman mielipiteensä ilmaisuus ilman että, hänen täytyy pelätä oman asemansa puolesta. 

Yrityksen sisällä voi olla useita kulttuureita tai toimintapoja, esimerkiksi eri osastojen välillä. Pääasia on, että yrityksessä vallitsee kulttuuri ja ilmapiiri, joka saa henkilöstön jaksamaan ja panostamaan työntekoon. Väitän, että henkilöstön jatkuva kuunteleminen ja ymmärtäminen on lähtökohta hyvän kulttuurin rakentamiselle. Kuuntelemalla henkilöstön yksilöllisiä tarpeita ja toisaalta löytämällä ne asiat, jotka yhdistävät työyhteisöä, päästään askeleen lähemmäs parempaa työpaikkaa.