Haastattelussa Jenna Perus - Videomarkkinoinnin tavoitteellisuus

Jenna Perus - Videomarkkinoinnin tavoitteellisuus

Videomarkkinointi on yksi tämän hetken kuumimpia puheenaiheita, eikä ihmekään. Kun videoita suunnitellaan tavoitteellisesti, ne tuovat valtavasti lisäarvoa yrityksen markkinoinnille.

Mistä videomarkkinointi kannattaa aloittaa?

Ensimmäisessä vaiheessa on hyvä pohtia yrityksen asiakaspolkua ja tarkastella, miten videot kytkeytyvät siihen. Toisin sanoen, mitä eri vaiheita asiakaspolkuun kuuluu ja mitä tavoitteita kuhunkin vaiheeseen olisi järkevää asettaa. Ennen tätä olisi myös hyvä tarkistaa yrityksen ostajapersoonat ja millainen merkitys videoilla on heille. Tähän voisi hyödyntää esimerkiksi markkinointikyselyä. Ostajapersoonat ovat tärkeä osa suunnitteluvaihetta, sillä kuten muutakin markkinointia, myös markkinointivideoita pitäisi tehdä potentiaalisille ja olemassaoleville asiakkaille eikä vain tekemisen tähden.

Saimme vieraaksemme Suomen ketterimmän videotoimiston, Videolle.fi CMO:n Jenna Peruksen, ja kysyimme hänen mielipiteensä videoiden merkityksestä ostoprosessin eri vaiheisiin.

 

3 tärkeintä vaihetta

Näkisin, että videoiden näkökulmasta ostoprosessissa olisi kolme eri vaihetta: Tunnettuuden lisäämiseen, myynnin kasvattamiseen ja liidien hankintaan, sekä asiakastyytyväisyyteen ja asiakaskokemukseen liittyvät videot.”

Mikäli yrityksellä on mahdollisuus syventyä vaiheissa pidemmälle, voisi nämä jaotella vieläkin tarkemmin: tietämättömyys, tarpeen tai ongelman tiedostaminen, ratkaisun etsintä, vertailu, päätös, asiakkuuden vahvistaminen, lojaliteetti, lisä- tai ristiinmyynti sekä suosittelijat. 

Sen jälkeen kun on määrittetty kuinka tarkkana funnelia halutaan tarkastella, on tärkeää selvittää, mitkä ostoprosessin vaiheet kaipaavat vielä tukea. Tämän jälkeen on hyvä alkaa tasaisesti vahvistamaan uupuvia tai heikkoja kohtia, jotta funnelista saadaan ensin eheä, ja lopulta vahvistaa tätä vaihe vaiheelta. Jos esimerkiksi videot ovat saaneet paljon katselukertoja, tykkäyksiä ja jakoja, ovat ne todennäköisesti olleet hyviä alkupäähän luomaan tunnettuutta ja sitoutuneisuutta. Mikäli prospektit eivät kuitenkaan siirry eteenpäin, olisi hyvä vahvistaa loppupään videoita, jotka saavat tulevan asiakkaan esimerkiksi lataamaan oppaita ja jättämään yhteystietonsa. 

 

Millaisia videoita eri vaiheisiin?

”Alkupään vaiheissa tehdään tunnettuuteen liittyviä videoita, jotka voivat olla hauskoja ja viihdyttäviä tarinallisia mainosvideoita, tapahtumavideoita, fiilisvideoita, yritysvideoita tai brändivideoita. Videot voivat olla opastavia, jos asiakas on hakemassa ratkaisuja ongelmiin. Esimerkiksi B2B-puolella nämä voisivat olla asiantuntijoiden videoblogauksia.”

Esimerkiksi vertailu-vaiheeseen sopisi hyvin erilaiset case-videot. Näiden videoiden tarkoituksena on poistaa ostamisen esteitä ja vakuuttaa potentiaalinen asiakas päätöksensä oikeellisuudesta. Päätös-vaiheessa voisi puolestaan tehdä videoita, jotka poistavat viimeisiäkin ostamisen esteitä. Tähän vaiheeseen sopisi esimerkiksi demonstraatio- ja ohjevideot, joilla tuleva asiakas vakuuttuu siitä, että hänelle löytyy paljon apua tuotteen tai palvelun suhteen myös ostamisen jälkeen.

Lisä- tai ristiinmyynti -vaiheeseen voisi tehdä esimerkiksi houkuttelevia ja lisäominaisuuksista kertovia videoita, mikäli yrityksen tuote tai palvelu on sen luontoinen. Kun päästään vaiheeseen, jossa asiakkaasta tulee suosittelija, ihanteellinen tilanne olisi saada asiakas tekemään suosittelu- ja ohjevideoita itse omasta halustaan.

 

Minkä pituisia markkinointivideoiden tulisi olla?

Sosiaalisessa mediassa ihmiset eivät jaksa nykyisin keskittyä niin hyvin. Tutkimusten mukaan kultakala jaksaa keskittyä 9 sekuntia ja ihminen 8 sekuntia. Ollaan menossa siihen suuntaan, että lyhyet videot ovat hyviä alkupäässä ostoprosessia. Mitä pidemmälle mennään ostoprosessissa, videoiden pituuskin voi kasvaa jonkin verran, jolloin ne voivat olla esimerkiksi hieman pidempiä asiantuntija-videoblogeja.”

Nykyisin sosiaalisessa mediassa etenkin alkupään videoiden olisi hyvä olla lyhyitä. Kannattaa kuitenkin tarkistaa, kuinka lyhyitä videoita kohderyhmäsi alkupään vaiheessa kuluttaa ja milloin heillä lakkaa mielenkiinto videota kohtaan. Tämän pystyy hyvin tarkistamaan audience retention -raportilla, joka kertoo, missä vaiheessa katsoja keskeytti katsomisen. Jos videon pituus on esimerkiksi 30 sekuntia, mutta suurin osa katsojista hyppää pois jo ensimmäisen 5 sekunnin aikana, kyse ei ole todennäköisesti siitä, etteikö video olisi tarpeeksi lyhyt. Sen sijaan video ei joko ollut tarpeeksi mielenkiintoinen, alku oli liian vetelä tai se ei iskenyt tarpeeksi hyvin kohderyhmälle kyseiseen vaiheeseen.

Loppupään videot voivat puolestaan olla pidempiä, sillä tässä vaiheessa potentiaaliset asiakkaat ovat jo yleensä sitoutuneempia. Heillä on tarve ja halu käyttää enemmän aikaa, jotta he saisivat tehtyä tarkempaa vertailua, poistettua ostamisen esteitä ja olemaan varmoja päätöksestään.

Bonusvinkki

Nykyisin on vain muutamasta hassusta sekunnista kiinni, päättääkö katsoja seurata videota pidemmälle vaiko ei. Tämän vuoksi videon olisi hyvä lunastaa otsikkonsa lupaama aihe heti näiden ensimmäisten sekuntien aikana. Jos esimerkiksi ”Sneezing Panda” video alkaisikin puolen minuutin tarinalla siitä, minkä nimisiä pandat ovat, milloin vauvapanda on syntynyt ja missä he sijaitsevat, video ei todennäköisesti olisi noussut niin suosituksi. Tämä on hieman korni esimerkki, mutta sama pätee useimpiin markkinointivideoihin. Jos otsikkona on ”Kuinka generoit enemmän liidejä” ja video alkaakin esimerkiksi 20 sekunnin henkilöiden tai yrityksen esittelyllä, voi olla melko varma siitä, että katsoja on menetetty.

 

Lataa ilmainen opas ja opit tunnistamaan ostajan tarpeet sekä persoonallisuuden kätevästi ennakkoon.
Tuplaa myyntisi tapaamista edeltävällä profilointikyselyllä