[Video] Tuplaa myyntisi -seminaari Hartwall Arenalla 13.5.2016

tuplaamyyntisi_seminaari_kuva-1.jpg


Tuplaa myyntisi -seminaari oli huippumenestys. Yli 600 ihmistä kokoontui kuuntelemaan ja keskustelemaan myyntityöstä Hartwall Arenalle. Seminaari piti sisällään neljä timanttista puheenvuoroa ja Sharonin kaunista laulua väliajoilla. Tapahtuma tallennettiin videolle. Löydät videot alta.

 

Tero Nieminen - Digitaalinen vuoropuhelu ennen tapaamista ja asiakkaan sitouttaminen


8 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi jalkapalloerotuomariksi valittu Johtajatiimin myyntivalmentaja Tero Nieminen sai kunnian avata Tuplaa myyntisi -seminaarin. Tero kertoo avauspuheenvuorossaan, mikä merkitys vuoropuhelulla on nykypäivän myyntityössä ja mihin aktiivinen myynnin tekeminen tulisi kohdistaa. Muuttunut asiakaskäyttäytyminen vaatii uudenlaista tekemistä kaikissa myynnin eri vaiheissa. Yhdenkään myyntiorganisaation kannata olla enää pelkän kylmäsoittamisen varassa, eikä varsinkaan mennä tapaamisiin ilman kunnollista valmistautumista.

Tero kertoo puheessaan myös, miksi asiakasluokittelusta ja segmentoinnista ollaan siirtymässä profilointiin. Hyvän vuoropuhelun avulla päästään tarkemmin kiinni asiakkaan profiiliin, ostokäyttäytymiseen ja siihen tapaan, kuinka hän haluaa myyjän kanssa asioida. Vaikka valta myynti-, tai pikemminkin ostoprosessin kuljettamisessa on nyt asiakkaalla, hyvä myyjä voi toiminnallaan edelleenkin edesauttaa kaupan syntymistä merkittävästi. Katso Teron koko puhe tästä.

 

Julius Tuomikoski – Älykäs myynnin vuoropuheluprosessi asiakkaiden profilointiin

ZEF:in myyntijohtaja Julius Tuomikoski avaa puheenvuorossaan tarkemmin, miten myynnin vuoropuhelu käytännössä rakennetaan ja miten sen avulla voidaan profiloida asiakas jo ennen tulevaa tapaamista. Haaga-Helian MANIA-tutkimus osoitti, että tällä hetkellä suomalaiset myyjät eivät valmistaudu myyntitapaamisiin juuri ollenkaan! Myyjät siis luottavat siihen, että ensimmäisellä tapaamisella kartoitetaan tilanne ja vasta seuraavaan tapaamiseen valmistaudutaan sen perusteella. Juuri tässä on tapahtunut iso muutos, sillä aikaisemmin ostajan tehtävä oli kartoittaa sopiiko hänen ongelmansa tarjottuun ratkaisuun. Nykyään on myyjän tehtävä kartoittaa keiden ostajien ongelmiin hänen tarjoamansa ratkaisu sopii.

Myynnin vuoropuhelu rakennetaan kyselytyökalun avulla ja tällä voidaan selvittää jo ennen tapaamista asiakkaan nykytilaa, arvomaailmaa, käyttäytymistä, päätöksentekotapaa, tarpeita ja toiveita, sekä laajentaa tulevan tapaamisen osallistujajoukkoa. Kun vuoropuhelu rakennetaan älykkään kyselytyökalun avulla, vastausten perusteella tiedetään hyvin tarkkaan millaisia ostajaprofiileita pöydän toisella puolella tulee olemaan ja miten he haluavat tulla palvelluksi. Katso Juliuksen koko puhe tästä.

  

Sani Leino - Sosiaalinen myynti

Sani Leino on Thinglinkin Euroopan myyntijohtaja ja  top-100 social selling vaikuttaja maailmassa. Hän valottaa puheenvuorossaan digitalisaation tuomaa muutosta ostokäyttäytymiseen ja avaa konkreettisten esimerkkien kautta kuinka myynnin ja markkinoinnin tulisi muutokseen reagoida. Hän tuo lisäksi vinkkejä, kuinka myyjät voivat hyödyntää digitaalisia kanavia asiakkaiden tavoittamiseen ja suhteiden luomiseen. 

Sanin mukaan digitalisaatio ei tappanutkaan myyjää, vaan myyntiargumentit. Hän on sitä mieltä, että elämme myynnin kulta-aikaa! Sanin mukaan sosiaalisen median kanavat mahdollistavat suhteiden luonnin asiakkaan kanssa jo paljon ennen sopimuksen syntymistä, jos niitä osataan oikein hyödyntää. Hän kertoo kuinka itse päätyi tutkimaan ja kehittämään Social Selling -konseptia kun huomasi tehneensä myyntiä yli 300 000 € sosiaalisen median kanavien kautta. Katso Sanin energinen puheenvuoro tästä.

 

Mika D. Rubanovitsch - Ostovallankumous

Mika D. Rubanovitsch on tunnettu bisneskirjailija ja Johtajatiimin myyntivalmentaja. Hänen, yhdessä Jukka Aminoffin kanssa kirjoittamansa kirja Ostovallankumous, kertoo viime vuosien aikana tapahtuneesta suuresta ostamisen murroksesta.

Ruba kuvaa puheessaan ostajan päätöksentekoprosessin yksityiskohtaisesti. Hän avaa, kuinka asiakas käyttäää yhä enemmän aikaa itsenäiseen vertailuprosessiin verkossa ennen kun on missään yhteydessä myyjäorganisaatioon. Hänen mukaansa myyjän on tunnistettava missä vaiheessa ostoprosessia asiakas kulloinkin on ja tarjottava koukkuja ostoprosessin jokaiseen vaiheeseen.

Ruban mukaan myynnin rooli on muuttuneen ostokäyttäytymisen myötä kasvanut merkittävästi. Myyjään kohdistuneet odotukset ovat hänen mukaansa kasvaneet huomattavasti. Hänen mukaansa myyjän tulee olla erityisen hyvin valmistautunut myyntitapaamiseen, mikäli haluaa saada kaupan tehtyä.

Rubanovitsch avaa viisi tärkeintä ostopäätökseen vaikuttavaa tekijää ja miten myyjän tulee ottaa ne myyntityössä huomioon. Katso Mika D. Rubanovitschin intensivinen ja asiapitoinen puheenvuoro.

Toivottavasti saat näistä puheenvuoroista konkreettista lisäarvoa omaan tekemiseesi. Nyt on aika viedä opittu käytäntöön, jotta muutosta positiiviseen tapahtuu.

Lisää myynnin tuplausta ZEF talk - Tuloksellisen myynnin aamupäivässä. Ilmoittaudu mukaan!

Tuplaa myyntisi tapaamista edeltävällä profilointikyselyllä