[Tutkimus] Inbound-markkinointi nähdään usein budjettia pienentävänä teknologiahankkeena

Tutkimus_inbound-markkinoinnista.jpg

ZEF toteutti inbound-markkinoinnin tietovisan, jolla kartoitettiin suomalaisten markkinoijien inbound-markkinoinnin tietotasoa ja näkemyksiä. Tietovisaan vastasi 16.12. - 1.4.2016 välisenä aikana kaikkiaan 588 henkilöä.

 

Kokeile inbound-markkinoinnin tietovisaa

Tulokset yleisellä tasolla

Yleisesti nähtiin, että inbound-markkinointi on menetelmä joka keskittyy laadukkaan sisällön kautta houkuttelemaan ihmiset tuotteen ja palvelun äärelle. Vastaajat näkivät, että inbound-markkinointi kannattaa aloittaa tavoitteiden asettamisesta. Ajateltiin myös, että inbound-markkinoinnin seurauksena puheluiden määrä kasvaa ja puhelut pitenevät. Budjetin nähtiin isossa kuvassa pienenevän ja tärkeimpänä tavoitteena nähtin kontaktien ja liidien määrän kasvattaminen. Suurin osa (65%) vastaajista koki siirtymisen inbound-markkinointiin muutosprosessina.

 

”Inbound-markkinointi lähtee teknologian hankinnasta”

Tietovisaan vastaajiista noin neljännes näki, että inbound-markkinointi kannattaa aloittaa markkinointiautomaatio-ohjelmiston hankinnasta(24%). Näistä vastaajista vajaa puolet (40%) olivat sitä mieltä, että siirryttäessä inbound-markkinointiin myös budjetti pienenee.

Inbound-markkinointi lähtee teknologian hankinnasta

Advance B2B:n perustaja Mikko Seppä painottaa, että markkinoinnin automaatio kannattaa ottaa käyttöön vasta sitten kun inbound-markkinoinnissa on niin paljon toistuvia prosesseja, että niiden hallinta vaatii automaatiota. Hänen mukaansa olemassaoleva ohjelmisto usein riittää siihen, että inboundissa päästään alkuun. Myös ilmaisia työkaluja voi hyödyntää homman käynnistämisessä, Seppä toteaa.

Sepän mukaan heidän asiakkailla markkinoinnin kokonaisbudjetti on yleensä kasvanut inboundin myötä. Ostetun median budjetti on sen sijaan pienentynyt. Myös tulokset ovat näillä asiakkailla kasvaneet. Mikko Seppä korostaa, että inbound-markkinointi on dataohjautuvaa, joten tulosten mittaaminen on helppoa. Kun tulokset voidaan näyttää euroina ja kauppoina, niin usein budjettikin kasvaa tulosten parantumisen myötä.

 

”Inbound-markkinointi vähentää puhelintyöskentelyä”

Reilu neljännes vastaajista ajatteli, että Inbound-markkinoinnin seurauksena myyntipuheluiden lukumäärä vähenee(26%). Näistä vastaajista jopa 46% näkee puheluiden pituuden myös lyhenevän. Puhelintyöskentelun vähenemisen kannalla olleista 67% näki myös budjetin pienenevän.

inbound_muutos_blogikuva.png

Voisi siis yhteenvetona ajatella, että tämä vastaajaryhmä ajattelee inbound-markkinoinnin keventävän myyntityötä pienemmällä budjetilla. Kysymys herää, onko inbound-markkinoinnista kuitenkaan ihmelääkkeeksi?

ZEFin myyntijohtaja Julius Tuomikosken mukaan siirtyminen inboundiin kasvattaa puhelintyöskentelyn määrää. Puheluiden luonne sen sijaan muuttuu keskustelevammaksi ja kartoittavammaksi verrattuna perinteiseen kylmäpuhelutyöskentelyyn.

Hänen mukaansa asiakas on myös huomattavasti vastaanottavaisempi kun kyseessä on inbound-markkinoinnin kautta tullut kontakti. Tuomikoski painottaa, että kun inbound-markkinointi ja -myynti halutaan toimivan tehokkaasti, niin myyntityön tulee olla aktiivista tekemistä.

 

Inbound-markkinointiin siirtyminen on muutosprosessi

Vastaajista 82% oli sitä mieltä, että siirtyminen inbonund-markkinointi on muutosprosessi. Muutos vaatii aina muuttumista henkisellä tasolla ja sitä kautta tekemisen tasolla. Toiset ovat nopeampia ja rohkeampia muutoksen edessä ja toisilla muutos vie enemmän aikaa.

Vastausten perusteella on havaittavissa, että muutos on vielä kesken. Inbound on rantautunut Suomeen jo muutaman vuoden ajan, mutta sen tarkoitus ja toimintatavat jakavat selkeästi vielä mielipiteitä.

Kun inbound-markkinointi saadaan toimimaan, niin se aiheuttaa muutoksia myös myynnissä. Lataa opas myyntiputken digitalisointiin.