[Video] Tuomas & Taneli Tikka - tiesitkö tätä teollisesta internetistä?

TaneliTikka-Keranalysoija_hydynn_tietoa-.png

Taneli Tikka kertoo haastattelussa, mitä teollinen internet tarkoittaa ja miten se tulee muuttamaan maailmaa.

Mitä teollinen internet tarkoittaa?

Teollinen internet voidaan jakaa kolmeen kerrokseen. Ensimmänen kerros on tiedon keräämistä. Toisena tulee tiedon analysointi ja kolmantena tiedon hyödyntäminen automaatiossa ja muissa järjestelmissä. Näin kerätty ja analysoitu tieto päätyy osaksi ihmisten arkea, esimerkiksi helpottamaan johtamista.

Tiedonkeruu tapahtuu eri keinoin, usein erilaisten sensoreiden avulla. Niiden avulla saadaan tarkempi tilannekuva kuin koskaan ennen.

Esimerkiksi jakeluautojen verkkoa voidaan seurata ja johtaa teollisen internetin avulla. Autoja seuraamalla nähdään esimerkiksi, missä autot ovat, miten reittejä tulisi optimoida, milloin työvuoro on loppumassa ja onko autoissa teknisiä ongelmia.

Mitä hyötyä teollisesta internetistä on?

Teollisesta internetistä on löydetty kolme isoa lisäarvotekijää. On todettu paljon kohtia, joissa teollinen internet ratkaisee todellisia ongelmia. Toiseksi se auttaa säästämään resursseja ja kolmanneksi se tekee ihmisten elämästä parempaa.

Hyvä esimerkki löytyy USA:sta, jossa on energiakapasiteettia valtavasti. Voimaloiden huoltotoimenpiteet on voitu puolittaa teollisen internetin hyödyntämisen avulla. Samalla huoltotoimenpiteet on saatu kohdennettua huomattavasti järkevämmin.

Toisena esimerkkinä GE seuraa leasing-autojensa akkuvirtaa, ja he pystyvät ennakoimaan hyvissä ajoin kun akku on menossa rikki. He ilmoittavat asiakkaalle tien päällä, että akku on menossa rikki ja vaihtavat akun tien varressa ilman, että asiakkaan tarvitsee itse ajaa huoltoon.

Teollisen internetin avulla voidaan nähdä asoita ja ongelmia, joita muuten olisi vaikea tai jopa mahdotonta nähdä. Esimerkiksi eräässä Norjalaisessa vanhainkodissa on erilaisia sensoreita, joiden avulla nähdään muunmuuassa onko vanhus nukkunut hyvin, ottanut lääkkeensä tai syönyt ruokaa. Tästä on ollut iso apu siihen, että hoitohenkilökunnan on helpompi mennä paikalle oikea-aikaisesti ilman, että vanhuksen tarvitsee itse pyytää apua.

Milloin IoT leviää isolle yleisölle?

Varhaiset omaksujat käyttävät jo nyt teollista internetiä.

Esimerkiksi Volvoni mittaa ajotapaani ja vertailee minua muihin Volvo-kuljettajiin. Tekniikkaa on ympärillämme jo paljon, joka on jo osana teollista internetiä.

Näkisin, että IoT on isolla yleisöllä jopa jo alle viidessä vuodessa.

Mitä itse odotat eniten Teolliselta internetiltä?

Odotan, että päästään tosissaan vauhtiin robottiautojen ja itsestään lentävien lennokkien kanssa. Kun akkuteknologia kehittyy, niin tulemme yllättymään kuinka hyviä robottiautot ja itsestään lentävät lennokit voivatkin olla.

Mitä haittatekijöitä näet teollisesa internetissä?

Sama kuin kaikessa muussakin tietotekniikassa, niin tietoturva on tässäkin haasteena. Kuitenkin tietoturva on tekniikan osalta jo äärimmäisen hyvällä tasolla. Ihminen on tässäkin tapauksessa se heikoin lenkki.

Katso lisää haastatteluvideoita täöltä!