Raportti: Näistä asioista suomalaiset unelmoivat

"A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality."
John Lennon

Iltalehti julkaisi sivuillaan viime kesänä Unelmatestin, joka on kerännyt tähän päivään mennessä yli 15 tuhannen suomalaisen vastaukset. Kyselyssä vastaajaa pyydettiin kertomaan omat unelmat ja kuvailemaan omaa persoonallisuutta. Kiitoksena vastauksista vastaaja sai vastaustensa pohjalta persoonallisuuskuvauksen ja rohkaisua unelmien toteuttamiseen. Testi on edelleen ajankohtainen ja löytyy Iltalehden sivuilta.

Kyselyn vastaukset ovat mielenkiintoista luettavaa ja tarjoavat ikkunan meidän suomalaisten sydämiin. Mistä me unelmoimme? Kyselyssä kysyttiin muun muassa, että mistä vastaaja unelmoi, ovatko hänen unelmoimansa unelmat yleensä suurempia vai pienempiä sekä onko hän jo saavuttanut elämässään tärkeitä unelmia. Täältä pääset itse tutkimaan kyselyn tuloksia.

Suomalaiset on jo useamman kerran valittu maailman onnellisemmaksi kansaksi. Tämän onnellisuuden voi nähdä kyselyn vastauksista myös, nimittäin lähes puolella kyselyyn vastanneista on unelmia parisuhteeseen liittyen. Harvardin laajan ja pitkäaikaisen tutkimuksen mukaan yksi tärkeimpiä tekijöitä pitkän iän ja hyvinvoinnin taustalla on vahvat ihmissuhteet ystävien kanssa ja näistä erityisesti suhde elämänkumppaniin.

Muut yleiset unelmien kohteet löytyivät urasta, terveydestä ja perheestä.

Kun unelmien kohteita tarkastellaan sukupuolten välillä, voidaan nähdä, että naisilla unelmat liittyivät parisuhdeunelmien jälkeen terveyteen, perheeseen ja uraan. Miehillä puolestaan parisuhteen jälkeen unelmoitiin enemmän urasta ja hankinnoista. Suurin ero sukupuolten välille syntyy perheeseen liittyvistä unelmista. Naisista 38 prosentilla on perheeseen liittyviä unelmia, kun puolestaan miehistä perheeseen liittyvä unelma löytyy vain 27 prosentilta.

Elämän edetessä unelmien kohteet alkavat elää ja liukuvat kohteesta toiseen. Yleisesti unelmoinnin kohteiden määrä vähenee iän karttuessa. Alle 35 vuotiailla unelmien kohteita oli keskimäärin 2.4 kappaletta kun yli 56 vuotiailla niitä oli enää 1.7. Nuorena unelmoidaan urasta ja parisuhteesta. Elämän edetessä unelmat kuitenkin liukuvat urasta perheeseen ja terveyteen liittyviksi.

Urheiluun liittyvät unelmat näyttäisivät katoavan vuosien saatossa.

Siviilisääty vaikuttaa unelmoinnin kohteisiin myös. Sinkkuna unelmat kohdistuvat uraan ja parisuhteeseen. Parisuhteessa ja erityisesti naimisissa olevien unelmat painottuvat puolestaan sinkkuja enemmän perheeseen ja hankintoihin.

Naimisissa olevien miesten yleisin unelmoinnin kohde oli hankinnat.

 

Vastaajan koulutus vaikuttaa merkittävästi uraan liittyvien unelmien yleisyyteen. Korkeakoulutetut ja erityisesti yliopistotason koulutetut kohdistavat unelmansa uraan useammin kuin ammattitutkinnon suorittaneet. Eroavaisuutta syntyy myös muissa ryhmissä. Ammattitutkinnon suorittaneet unelmoivat esimerkiksi muita ryhmiä vähemmän urheilusta ja enemmän hankinnoista.

Koulutus vaikuttaa myös unelmien kohteiden määrään. Yliopiston käyneillä unelmien kohteita on 2.5 kappaletta kun ammattitutkinnon suorittaneilla se jää 2 kappaleeseen.

Aineisto sisältää valtavan määrän tietoa unelmista ja persoonallisuuksista. Olemme julkaisseet kyselyn tulokset kaikkien saataville. Käy itse kokeilemassa mitä löydät sieltä ja jaa havaintosi.

Tästä pääset raporttiin >>

 

Kuinka parhaat kyselyt syntyvät?