Uusi ominaisuus: Toteuta pelilliset testit aiempaa monipuolisemmin

Profiling (1)

Miksi pelilliset testit sopivat työkalupakkiisi?

Useimmat asiakkaamme ovat ahkeria kyselynlaatijoita, mutta tiesitkö, että Zeffi taipuu yhtä lailla myös interaktiivisten sisältöjen, vaikkapa pelillisten testien laatimiseen?

Miksi testejä laaditaan? Ajatellaan tätä perusteista alkaen. Kysely on yksisuuntainen, interaktiivinen testi käy keskustelua vastaajan kanssa. Interaktiivista sisältöä voidaan ujuttaa kyselyn keskelle vaikkapa polutetuilla sisällöillä, jotka näytetään vastauksista riippuen, mutta useimmiten nimenomaan kyselyn lopulla näytettävä kiitossivu muutetaan pisteytetyksi lopputulokseksi, joka vaihtelee annettujen vastausten perusteella.

Mitä tällä saavutetaan? Yksi tavoiteltu asia on kyselyn lopussa olevan viestin parempi kohdistaminen annettuihin vastauksiin - voisiko esim. positiiviselle vastaajalle näyttää eri viestin, kuin korjaavaa palautetta antaneen? Toinen tyypillinen tavoite on vastaajien profilointi, joka oikein toteutettuna on asia, jonka voi myös antaa palautteena vastaajalle. Olemme nähneet lukuisia sovellutuksia esim. testaa millainen xyz:n kuluttaja olet -tyyppisille testeille, jotka ovat leikkimielisiä, mutta tuottavat samalla myös varsinaisen asiakasprofiloinnin.

Kolmas keskeinen tavoite, johon törmäämme, on oman tuote- tai palveluvalikoiman esittely vastaajille, siis vastaus kuluttajan tai b2b-ostajan valintaongelmaan. Kartoita tarpeet ja tarjoa sopivinta ratkaisua! Zeffin historia tuntee useita erittäin menestyksekkäitä "sähköisiä myyntimiehiä", jotka ovat toimineet niin vaatteiden, taloustavaran, renkaiden, elektroniikan kuin urheiluvälineidenkin myynnin tukena, muutamia mainitakseni.

Neljäs ja yksi yleisimmistä käyttötapauksista on tietoa lisäävä testi, joka voi olla vaikkapa oman henkilöstön perehdyttämisen väline tai asiakasta ostoprosessissa eteenpäin ohjaava ostoapuri. Kysytään kysymyksiä, annetaan perustietoja, ehkäpä näytetään kyselyyn upotettuja videoita. Tätä sovelletaan varsinkin uusien asioiden esittelyssä, henkilöstöpuolella jopa osaamiskartoituksissa ja kokeissa.

Oli käyttötapauksesi mikä tahansa, on hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään, millaisia vaikutuksia kysymisellä tavoittelette ja millaista vastinetta voitte vastauksista antaa. Parhaimmillaan kyselyjen vuorovaikutteisuus tekee niistä täysin uudenlaisen tavan kuulla asiakasta ja jopa ohjata häntä ohi asiakkaan polun karikoiden - parhaimmillaan jopa automatisoida osa myynti- tai palveluprosessista.   

Kokeile interaktiivista testiä alta tai tästä: Kokeile vastaamista interaktiiviseen testiin

               

Mitä vaihtoehtoja lopputuloksilla on ja mikä on uutta?

Minkä tahansa kyselyn kohdalla voidaan kyselyn perinteisenä lopetuksena toimiva kiitossivu muuttaa pisteytetyksi lopputulokseksi. Näin voidaan rakentaa edellä kuvattuja toiminnallisuuksia, riippuen juuri siitä, mitä tavoittelette. 

Olemme aiemmin kuvanneet tarkemmin kyselyn lopputuloksen teknistä rakentamista esimerkiksi tässä kirjoituksessamme, jos tarvitset teknistä työohjetta, lue se ensin. Blogi: Rakenna oma verkkotestisi helposti

Mitä tulee lopputulosten näyttämisen vaihtoehtoihin, ensinnäkin on mahdollista valita, näytetäänkö vastaajalle vain yksi sopivin lopputulos vai jokin korkeampi määrä, vaikkapa 3, 5 tai 10. Sellaisiakin tilanteita on, joissa halutaan näyttää kaikki rakennetut lopputulokset, jopa vähemmän sopivat, esimerkiksi tuotevalinnassa voidaan haluta näyttää koko tuotekirjo esittelyineen.

Lopputulosten esittämisen vaihtoehtoja.Toisekseen voidaan valita, miten lopputulosten osuvuus vastaajalle kommunikoidaan. Voit valita neljästä tavasta:

  1. Näytä vain lopputulokset.
  2. Näytä lopputulokset ja niiden sijoitus, esim 1, 2, 3…
  3. Näytä lopputulokset ja niiden osumaprosentit, esim. 92%, 87%, 80%, ..
  4. Näytä oikeiden lopputulosten määrä, 9/10 (soveltuu esim. tietokilpailuihin, tyyliin ”Sait 9/10 oikein”.

Muut toteutusvaihtoehdot ovat olleet Zeffissä käytettävissä jo pidempään, mutta vaihtoehto 4, oikeiden tulosten määrän ilmaiseva tuloskortti on nyt päivittynyt. Tämä on pitkään ollut toivottujen ominaisuuksien listalla ja olemme nyt julkaisseet tämän odotetun päivityksen, trivia-toiminnallisuuden.

Mihin trivia-toiminnallisuus soveltuu parhaiten?

Asiakkaamme ovat aiemman ZEF-tuoteversion aikana käyttäneet oikeiden vastausten määrän ilmaisevaa toiminnallisuutta varsin monipuolisesti. Useimmiten käyttökohde on ollut jonkinlainen tietämyksen mittaaminen tai tunnusmerkistön täyttyminen. Yksi esimerkki on vaikkapa "Miten stressaantunut olet" -testi, josta saadaan jokin arvo, vaikkapa 3/10 ja siihen liittyvät teksti- ja kuvaosiot. Toinen yleinen käyttötapaus voisi olla vaikkapa, "teillä toteutuu 5/20 kosteusvaurion riskiä" -tyyppinen asetelma. 

Vastaavankaltaisen, mutta ei tarkalleen samaa käyttötapausta, on voinut rakentaa myös niin sanotusti kypsyysmalli-ajattelua hyödyntäen eli on trivia-ominaisuuden sijasta näytetty osumaprosentit ja näytetty sopivin vaikkapa 5-6 lopputuloksesta, jotka riippuvat annetuista vastauksista. Tämä vaihtoehtoinen tapa ei ole kadonnut minnekään vaan valittavanasi ovat nyt molemmat tavat.

Iloisia hetkiä interaktiivisten sisältöjen äärellä!

Janne Vainikainen
Principal Consultant, Zeffi
janne.vainikainen@zef.fi