Kuinka nettitesti pisteytetään

Kuinka nettitesti pisteytetään
Nettitestien pisteyttäminen saattaa aluksi tuntua hieman vaikealta, etenkin jos tuloksia on monta. Keräsimme yhteen parhaat vinkit, joiden avulla onnistut pisteyttämään testin kuin testin.

Mikäli olet vasta suunnittelemassa testiä, suosittelemme tutustumaan tähän blogitekstiin.


1) Varmista, että sinulla on sopiva määrä kysymyksiä ja lopputuloksia

Ennen kuin pääset pisteyttämään lopputuloksia, varmista, että olet luonut sopivan määrän kysymyksiä ja niihin linkittyviä lopputuloksia. Jos kysymyksiä tai lopputuloksia on liian vähän, on osuvan pisteyttämisen tekeminen hankalaa. Toisaalta mitä enemmän tuloksia on, sitä tarkemmin sinun tulee miettiä kysymystyypistä riippuen kysymysten vastausvaihtoehtoja ja eri vastausten sijaintia janoilla. Suosittelemmekin pitäytymään 5-8 eri lopputuloksessa ja noin 10 kysymyksessä, jotta pisteyttäminen pysyy selkeänä.

2) Mieti pisteytyksen tarkkuutta

Pyri siihen että jokainen lopputulos saa tasavertaisesti huomiota kysymyksien monivalinnoissa. Mikäli hyödynnät jana-kysymystä, suosittelemme hyödyntämään mahdollisimman laajaa skaalaa siten, että eri tulosten janalla sijaitsevat pisteet ovat tasaisesti janalla. Näin saat riittävää tarkkuuttaa pisteytyksiin.

3) Huomioi eri kysymystyyppien mahdollisuudet

Testeissä voi ja kannattaakin käyttää laajasti eri kysymystyyppejä - niin monivalintaa, perinteistä janaa kuin janaa annetulla vaihteluvälillä. Näin testin vastaajalla pysyy mielenkiinto vastata testin loppuun asti.

4) Pohdi eri kysymysten painoarvoa

Voit hyödyntää filtteröintiä pisteyttäessä lopputuloksia. Esimerkiksi puhelinvalitsimessa vastaajille voidaan näyttää vain tietyn väriset puhelimet. Tällöin testin kysymyksenä voi olla filtteröivä kysymys koskien puhelimen väriä, jossa vaihtoehtoina on ”musta”, “punainen” ja “keltainen”. Jos vastaaja vastaa kysymykseen ”musta”, lopputuloksena näytetään vain mustat puhelimet.

Huomioithan käyttäessäsi filtteröintiä, että jokaiselle filtteröintiyhdistelmälle löytyy oma lopputulos. 

ZEF-työkalussa tämän valinnan voi tehdä asettamalla "use as a filtering question" -ominaisuuden päälle, kun kysymystyyppinä on vaihtoehtokysymys.

5) Hyödynnä polutuksia pisteytyksessä

Voit edesauttaa pisteytystä myös kysymyspolutuksen avulla, jolloin käyttäjän vastausten perusteella poissuljetaan tiettyjä kysymyksiä. Jos polutettujen kysymysten on tarkoitus poissulkea lopputuloksia, tulee niiden olla filtteröiviä kysymyksiä. 


6) Mieti, pisteytätkö kaikkia kysymyksiä

Kaikkia kysymyksiä ei aina tarvitse pisteyttää. Huomaathan, että tällöin nämä kysymykset vaikuttavat lopputulokseen samalla tavalla kuin kysymystä ei olisi lainkaan. Toisaalta on hyvä miettiä, mikä kysymyksen rooli on testin kannalta, jos kysymys ei vaikuta lopputulokseen. Mikäli testin tarkoituksena on kerätä tietoa testin tekijälle, voi kysymyksiä jättää pisteyttämättä.


7) Määrittele, kuinka monta tulosta haluat näyttää

Pohdi, haluatko antaa käyttäjälle mahdollisuuden vertailla eri tuloksia vai näytätkö vain osuvimman vaihtoehdon. Joissain tapauksissa on hyvä näyttää useampia tuloksia. Esimerkiksi kohdassa neljä mainitussa puhelinvalitsimessa voidaan haluta näyttää vaikkapa kolme sopivinta puhelinta vastaajalle. Jos näytetään useampia lopputuloksia, voi olla hyvä vastaajan näkökulmasta myös kertoa, kuinka monta prosenttia vastaajan vastaukset kuvastavat pisteytettyä lopputulosta.

Jos haluat kannustaa vastaajia jakamaan heidän saamiaan tuloksia sosiaalisessa mediassa, suosittelemme näyttämään ainoastaan yhden tuloksen.


8) Testaa ja vielä kerran testaa

Vastaa eri tavoin kyselyyn ja kokeile, mitä lopputuloksia saat! Sen avulla opit parantamaan jokaisen tekemäsi testin pisteytystä. Mieti jokaisen testauskerran yhteydessä, osuuko lopputulos tekemiisi valintoihin.


Psst. Etsitkö työkalua nettitestien tekemiseen?
ZEF-työkalulla voi tehdä esimerkiksi erilaisia visoja, testejä, persoonallisuusarviointeja ja tuotevalitsimia.