English

Moderni markkinointi vaatii kulttuurin muutosta

Moderni markkinointi vaatii kulttuurin muutosta

Kun aiheena on moderni markkinointi, puhumme usein sisältömarkkinoinnin eri termeistä tai uusista teknologioista. Tämän lisäksi etsimme ratkaisua markkinoinnin tehottomuuteen usein yrityksen ulkopuolelta, esimerkiksi palkkaamalla lisää markkinoinnin ammattilaisia tai kasvattamalla budjettia. Auttavat kädet ja suurempi budjetti tuo toki helpotusta markkinoijien arkeen, mutta unohdammeko me jotain? Eikö markkinoinnin - etenkin modernin markkinoinnin - tulisi kuulua jokaisen työntekijän toimenkuvaan?

Markkinointi = asiakaskokemus + työntekijäkokemus + ostokokemus

Digitaalisuus on tehnyt yrityksistä lähes täydellisen läpinäkyviä, jolloin esimerkiksi hyvin hoidettu reklamaatio voi parantaa yrityksen imagoa siinä, missä kallis markkinointikampanjakin. Tämän lisäksi yrityksien sisältä löytyy lähes hyödyntämätön resurssi, nimittäin yrityksen omat asiantuntijat. Auttavien käsien lisäksi asiantuntijoiden osallistuminen markkinointiin lisää sen uskottavuutta. Työntekijän omissa kanavissa jakama sisältö on tutkitusti kahdeksan kertaa tehokkaampaa, kuin yrityksen kasvottomasti jakamana. Välineistä tai teknologioistakaan ei pitäisi olla pulaa, sillä jokaisen meidän taskusta löytyy markkinointiin erittäin hyvin sopiva työkalu, nimittäin älypuhelin. Lähtöasetelma vaikuttaa hyvältä, mutta miksi niin harvat yritykset osallistavat omaa henkilöstöään markkinoinnissa?

Väittäisin asian johtuvan yrityskulttuurista. Markkinoinnin tulee ensin tuntua merkitykselliseltä, sekä sen tulee olla aitoa. Työntekijöiden täytyy uskoa edustamansa yrityksen sanomaan ja heitä tulee kannustaa ilman painetta tai pakkoa.

Toisaalta johdoltakin vaaditaan muutosta. Miksi keskitymme yhdistämään vain myynti- ja markkinointiimejä, kun samalla voisimme yhdistää koko organisaation saman mission alle? Varustelekan Valtteri Lindholm kiteytti asian mielestäni hienosti yhteen lauseeseen:

"Markkinointia on kaikki, mitä yritys tekee."
                    - Valtteri Lindholm, Varusteleka

Kun yritys panostaa samaan aikaan asiakas-, työntekijä- ja ostokokemukseen, rakennamme pohjaa modernille markkinoinnille. Mielestäni juuri markkinointi on se kadonnut punainen lanka, joka yhdistää nämä kolme kokemusta yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Kun jatkossa puhumme modernista markkinoinnista, toivon että emme keskittyisi puhumaan pelkästään uusista teknologioista, vaan siitä kuinka me kaikki jaamme vastuun yritystemme markkinoinnista.

Tässä vielä 6 toimenpidettä, joiden avulla yrityksenne asiantuntijat saadaan mukaan moderniin markkinointiin:

1. Panosta työpäiväkokemukseen
Kaikki lähtee henkilöstön hyvinvoinnista ja sitoutumisesta. Kun työntekijä tuntee olevansa osa yhteisöä, hän osallistuu luonnostaan yrityksen markkinointiin. Samalla työntekijän hyvä fiilis välittyy suoraan asiakkaiden kokemukseen.

2. Mittaa ja raportoi
Markkinoinnin mittaamat tulokset eivät kuulu pelkästään johtoryhmälle, vaan koko organisaatiolle. Kun jokainen halukas pääsee näkemään omien tekojensa todellisia seurauksia, arvostus ja halu osallistua markkinointiin kasvaa.

3. Johtaja on media
Ihmiset odottavat johtajiltaan konkreettisia tekoja. Et voi olettaa, että yrityksesi asiantuntijat osallistuisivat keskusteluun sosiaalisessa mediassa, ellet osallistu niihin itse. Johtajana olet vastuussa avoimesta dialogista niin yrityksesi henkilöstön kuin asiakkaidenne kanssa. Olemalla itse aidosti läsnä sosiaalisessa mediassa, kannustat muita tekemään samoin.

4. Anna ihmisten hyödyntää eri menetelmiä ja teknologioita
Liian usein keskitymme väittelemään, mikä menetelmä tai teknologia olisi koko yrityksen kannalta paras mahdollinen. Tällöin unohdamme kuitenkin etteivät ihmiset ole samanlaisia ja että he kaipaavat yksilöllisiä tapoja toimia. Oli kyseessä sitten sisällön tuottaminen tai sen jakaminen.

5. Kerää asiakasdataa
Yrityksen keskeisimpiä haasteita on asiakkaan ymmärtäminen. Yritykset keräävät valtavan määrän dataa eri lähteistä, joka usein vieläpä lojuu hyödyntämättömänä eri tiimien CRM-järjestelmissä. Nyt jos koskaan olisi hyvä aika yhdistää tiimien keräämät tiedot ja hyödyntää niitä tehokkaammin myynnissä, markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa. Asiakkaan aito auttaminen ja ymmärtäminen saa työntekijätkin innostumaan ja herättää dialogin yrityksen sidosryhmien kanssa.

6. Määritelkää yhteinen tavoite
Kun organisaation jäsenet tekevät työtä yhteisen tavoitteen puolesta, koko työyhteisö tukee ja kannustaa toisiaan paremmin, ilman turhaa kilpailua tai oman egon nostattamista.

Lataa ilmainen opas: Kuinka johdat hyvää yrityskulttuuria