Mitä jos tekisit seuraavan henkilöstökyselyn palveluna?

Mitä jos tekisit seuraavan henkilöstökyselyn palveluna?
Henkilöstökysely on erinomainen keino selvittää oman henkilöstön hyvinvoinnin tilaa, tarpeita ja mielipiteitä eri aihealueista. Kyselyn tuloksien avulla yrityksen johto saa välineitä muun muassa työilmapiirin ja motivoituneen työyhteisön kehittämiseen. Samalla henkilöstö saa oman äänensä kuuluviin.

Henkilöstökysely olisi hyvä toteuttaa ainakin kerran vuodessa. Entä jos oma tai yrityksen aika tai resurssit eivät riitä henkilöstökyselyn toteuttamiseen?

Onneksi henkilöstökyselyn voi toteuttaa myös palveluna. Tällöin pääsette hyödyntämään henkilöstökyselyn tuloksia ilman ylimääräistä työmäärää. Samalla saatte ulkopuolisen toimijan tulkitsemaan raportteja neutraalisti sekä mahdollistatte 100 prosenttisen anonymiteetin vastaajille.

Listasin avuksesi muutamia luotettavia kumppaneita henkilöstökyselyn toteuttamiseen. Vertailussa käytetyt tiedot on kerätty palveluntarjoajan omilta sivuilta, eikä listauksessa ole huomioitu yksilöllisiä käyttäjäkokemuksia. Mikäli listalta puuttuu jokin palveluntarjoaja, vinkkaa siitä minulle toni.martikainen@zef.fi.

ZEF-henkilöstökysely 

Yrityskulttuuristaan palkittu (GPTW #1 2016) ZEF tarjoaa myös henkilöstökyselyjä palveluna muiden kyselyiden ohella. ZEF-henkilöstökysely hyödyntää muun muassa patentoitua ZEF-menetelmää, jonka avulla saadaan poistettua asennevääristymästä johtuvat virhetulkinnat ja löydetään tärkeimmät kehityskohteet. ZEFin nelikenttäkysymystyypillä voidaan mitata yhdellä kysymyksellä esimerkiksi asian toteutumista ja sen tärkeyttä vastaajalle.

Palvelu sisältää kyselyn suunnittelun, toteuttamisen sekä raportoinnin. Palvelulla on 100 % tyytyväisyystakuu.

Lue lisää palvelusta: henkilostokysely.fi

Signi®

Suomalainen Siqni®-henkilöstökysely auttaa organisaatioita löytämään työntekijöille merkityksellisimmät asiat. Samalla yrityksen johto pääsee näkemään, kuinka nämä asiat toteutuvat yrityksen arjessa.

Siqnin kysely on moderni ja vastaajalle miellyttävä kokemus. Palvelun hinnoittelu jakautuu kolmeen eri kokonaisuuteen, joihin voit tutustua tarkemmin Siqnin omilla sivuilla.

Lue lisää Siqnistä: https://www.siqni.fi/

GPTW - Trust Index © -henkilöstökysely

Kansainvälisen tutkimus-, konsultointi- ja koulutusyrityksen, Great Place to Work -organisaation Trust Index -henkilöstökyselyssä on valmis kysymyspatteristo. Se koostuu 58 väittämistä, kahdesta avoimesta kysymyksestä sekä kuudesta taustatietokysymyksestä. Kysymyspatteristo on ollut sama jo 15 vuoden ajan, mikä mahdollistaa tuloksien vertailun Suomen ja maailman parhaisiin työpaikkoihin. Tuloksia on myös helpompi verrata organisaation sisällä eri tiimien kesken.

Lue lisää Trust Index © -henkilöstökyselystä: http://www.greatplacetowork.fi/palvelumme/tutkimus-ja-mittaus/trust-index-henkilostokysely

Miledrive

Miledrive on suomalaisen Milestonen tarjoama palvelu, joka mittaa ja kehittää työkulttuuria sekä asiakaskokemusta liiketoiminnan ihmiskäsityksestä käsin. Palvelun raportit eivät sisällä lukuja, vaan konkreettisia havaintoja ja strategian toteutumista edistäviä toimenpiteitä tiimitasolle.

Lue lisää palvelusta: https://www.miledrive.fi/

Työterveyslaitos

Työterveyslaitoksen teettämä henkilöstökysely keskittyy vapaa-ajan ja työelämän yhdistämisen arviointiin. Tämän lisäksi pääsette vertailemaan saamianne tuloksia muilta suomalaisilta työpaikoilta kerättyihin tuloksiin. Työterveyslaitoksen palveluun sisältyy myös johdolle suunnattu palautetilaisuus sekä tuloksien purkutilaisuus henkilöstölle.

Työterveyslaitoksen palvelut perustuvat tutkimushankkeissa luotuihin palvelumalleihin. Lue lisää: https://www.ttl.fi/palvelu/tyon-ja-muun-elaman-yhteensovittaminen/


Corporate Spiritin PeoplePower®-henkilöstötutkimus

Suomalaisen tutkimus- ja konsultointiyritys Corporate Spiritin teettämä PeoplePower®-henkilöstötutkimus on oiva tapa kehittää yrityksen toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa. Samalla pääsette tavoittelemaan Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustusta. Kyselytutkimus on mahdollista toteuttaa 40 eri kielellä.

Lue lisää: http://www.innostavimmat.fi/


Toivottavasti tämä lista auttaa teitä löytämään juuri teidän tarpeeseen sopivan palveluntarjoajan. Listan koostaja työskentelee ZEF Oy:ssä.

Etsitkö apua henkilöstökyselyiden toteuttamiseen? Lataa kattava oppaamme aiheesta ja opi, kuinka henkilöstökysely kannattaa suunnitella ja toteuttaa.

New Call-to-action