Miksi kyselyitä kannattaa hyödyntää?

Miksi kyselyitä kannattaa hyödyntää?

Nykypäivänä tiedonkeruu on lähes jokaiselle yritykselle arkipäivää, tehdäänpä sitä sitten huomaamattomasti oman työn ohella tai strategisesti kaikkialla organisaatiossa. Yksi yleisimpiä tapoja kerätä tietoa on erilaiset verkossa tehtävät kyselyt, esimerkiksi asiakaspalautekyselyt tai henkilöstökyselyt. 

Mikäli yrityksenne ei vielä hyödynnä kyselyitä tiedonkeruussa, listasin teille 6 tärkeintä syytä sille miksi niitä tulisi alkaa hyödyntämään. Mikäli etsit uusia ideoita kyselyaiheista, suosittelen lukemaan tämän blogin.

1. Paljon tietoa helposti

Kyselyiden avulla on helppo kerätä tietoa suureltakin määrältä ihmisiä. Tiedonkeruuseen kulutettu aika on kyselyissä lähes sama riippumatta siitä tarvitseeko tietoa sadalta vaiko tuhannelta vastaajalta. Verkossa tehtävä kysely skaalautuu yrityksenne kohderyhmän tarpeen mukaan, jolloin suurempi vastaajamäärä ei aiheuta harmaita hiuksia yrityksessänne.

2. Kustannustehokkuus

Haastattelut sekä big datasta tehtävät analyysit ovat usein aikaa ja rahaa vieviä keinoja kerätä tietoa eri kohderyhmiltä erityisesti silloin kun otoksen koko kasvaa suureksi. Kyselyillä tehtävän tiedonkeruun kustannus ei sen sijaan nouse huomattavasti, vaikka otoksen koko kasvaisikin merkittävästi. Mikäli tarkoituksena on tehdä monikielinen tutkimus et myöskään tarvitse tulkkia jokaisen vastaajan kanssa puhuessa.

3. Kysely on helppo levittää

Kyselyitä on mahdollista hyödyntää jokaisen kohtaamisen yhteydessä, olipa sitten kyseessä F2F-myyntitapaaminen tai verkkosivuston kehitysprojekti. Voit pyytää henkilöä vastaamaan kyselyyn esimerkiksi heti tapaamisen jälkeen tabletilla tai voit upottaa sen suoraan verkkosivuillesi. Voit toki lähettää sen myös sähköpostitse tai tekstiviestitse paikasta riippumatta. Kyselyiden kanssa et ole sidottuna aikaan tai paikkaan.

4. Tiedon luotettavuus

Tietoa kerätessä meidän tulee aina pyrkiä objektiivisuuteen, jotta
tiedon validiteetti tai reliabiliteetti ei kärsisi liikaa. Hyvin suunniteltu ja toteutettu kysely tarjoaa jokaiselle vastaajalle lähes samankaltaisen kokemuksen ja poistaa ulkoisten muuttujien vaikutusta, kuten esimerkiksi haastattelutilanteissa ilmenevien poikkeusten kanssa voi käydä.

5. Tuloksia on helppo vertailla

Haastattelujen avulla kerättyä tietoa on usein vaikea vertailla, sillä vastauksien kirjo on usein hyvinkin laaja. Kyselyissä sen sijaan eri vastaajien käyttämä skaala on aina sama, jolloin yksittäiset vastaukset on helppo laittaa vertailuun.

6. Kysely on helppo tehdä anonyymisti

Mikäli tiedonkeruu tehdään kasvotusten tai omalla nimellä, on riskinä ettei vastaaja ole täysin rehellinen. Tämä toteutuu erityisesti silloin kun vastaaja pelkää totuuden aiheuttavan hankaluuksia itselleen. Mikäli tiedonkeruuta ei ole mahdollista tehdä kolmannen osapuolen kautta, kyselyt tarjoavat helpon anonyymisuojan vastaajille. Näin vastaaja voi itse päättää haluaako hän kertoa kuka hän on.

Mikäli nämä kuusi vinkkiä saivat sinut innostumaan kyselyiden teosta, niin suosittelen tutustumaan kattavaan kyselyoppaaseemme. Löydät oppaasta runsaasti ohjeita onnistuneen kyselyn suunnitteluun ja rakentamiseen. 

Kyselylomakkeen laatiminen - opi keräämään laadukasta ja tarkkaa tietoa kyselyiden avulla!