[Video] Tuomas ja Mikko Seppä - Miten inbound näkyy myynnissä?

Miten inbound näkyy myynnissä?

Istuimme alas myynnin ja markkinoinnin uranuurtajan Mikko Sepän kanssa ja kysyimme häneltä mitä inbound-markkinointi tarkoittaa ja mitä vaikutuksia sillä on yrityksen myyntiin? Mikko on toiminut muun muassa Snoobin toimitusjohtajana ja tällä hetkellä hän kehittää B2B-yritysten markkinointia Advance B2B:n toimitusjohtajan roolissa.

Mitä inbound-markkinointi on?

Inbound-markkinointi on mitä tahansa markkinointia, jossa yritys ansaitsee mahdollisen asiakkaan huomion tarjoamalla hänelle hyödyllistä ja ajankohtaista sisältöä. Näin asiakas löytää yrityksen palvelut ilman häirintää etsiessään ratkaisuja omiin haasteisiin tai hakiessaan tietoa häntä kiinnostavista asioista.

Mitä yrityksen tulee tietää ostajasta? 

Menestyvän inbound-markkinoinnin takaa löytyy hyvin määritellyt ostajapersoonat. B2B-viitekehyksessä yrityksen tulee ymmärtää ostajan keskeiset ongelmat, haasteet, rooli ja mitä odotuksia ostajalla on tarjottavasta palvelusta. On tärkeää myös osata puhutella asiakasta oikealla tavalla.

Kuinka ostajat päätyvät yrityksen myyntiputkeen?

Kun tietoa etsivät ostajat päätyvät lukemaan yrityksen blogia, pyritään heidät ohjaamaan yhteystietolomakkeen takana olevaan lisäsisältöön. Näin henkilö saadaan luovuttamaan omat yhteystietonsa vastineeksi hänelle relevantista lisäsisällöstä. Markkinoinnin tehtäväksi jää vielä varmistaa, vastaako saatu liidi yrityksen ostajapersoonia ja kuinka pitkällä hän on omassa ostoprosessissaan. 

Opas liidien generointiin

Mitä hyötyä inbound-markkinoinnista oikeasti on?

Mikko kertoo, että Snoobilla inbound-markkinointi näkyi selvästi myynnissä. Vuonna 2014 Snoobilla noin 70 % myynnistä tuli markkinointilähtöisesti. Tästä johtuen tarve kylmäsoittoihin alkoi selvästi vähentyä ja myynti pystyi paremmin keskittymään kaupan tekemiseen. Mikko kertoo jo tuolloin huomanneensa inboundin mahdollistavan paremman keskikatteen ja lyhyemmän myyntiprosessin.

Kun yrityksen asiantuntijat saadaan mukaan sisällöntuotantoon, syntyy yritykseen yleisön tunnustamia asiantuntijoita. Nykyään pelkkä titteli käyntikortissa ja rooli yrityksessä ei tee kenestäkään asiantuntijaa, vaan tämä status tulee ansaita yleisöltä.

Kiinnostaako aihe? Tutustu myös Paavo Laaksosen blogiin: 5 tapaa mokata inbound-markkinointi.