Julius & Mikko Honkanen - Vainun menestysresepti myynnin kasvuun

Julius & Mikko Honkanen - Vainun menestysresepti myynnin kasvuun

Saimme vieraaksemme kovassa kasvussa olevan Vainu.io:n Mikko Honkasen. Keskustelimme Mikon kanssa SaaS-yritysten myynnin eri malleista ja kysyimme häneltä mihin Vainun nopea kasvu perustuu. Ennen Vainun perustamista Mikon historiasta löytyy pitkä ura Meltwater Groupin palveluksessa eri puolilta maailmaa. 

Nopeassa kasvussa oleva Vainu työllistää tällä hetkellä yli 50 henkilöä kolmessa eri maassa ja Vainun myynti kasvaa kuukausittain noin 15-20 prosenttia.

Mitkä tekijät ovat mahdollistaneet Vainun kasvun?

Mikko esittelee kolme eri tekijää, jotka löytyvät Vainun kasvun takaa. Ensimmäisenä on tärkeää koota hyvä tiimi, joka pystyy viemään aloittamansa tehtävät loppuun saakka ja omaksumaan kasvuyrityksen kulttuurin. Toisena tekijänä on tietenkin hyvä tuote ja idea, jolle on oikea asiakastarve. Kolmantena tekijänä Mikko mainitsee, että Vainu on ymmärtänyt asiakaskokemuksen merkityksen kasvun mahdollistajana. 

 

Miten SaaS-yrityksen myynti tulisi rakentaa?

Yrityksen tulee huomioida eri markkina-alueet, sekä palvelun keskihinta. Mikko kuitenkin toteaa, ettei yhtä yleispätevää tapaa ole, esimerkiksi Yhdysvalloissa myyntitavat eroavat pohjoismaalaisesta myyntitavasta.  Toisaalta kaikille yrityksille olisi hyötyä markkinointi- ja myyntitiimien tiukemmasta yhteistyöstä. Yrityksien ei myöskään tulisi panostaa vain yhteen myyntitapaan, vaan harjoittaa niin sanottua smartboundia, missä myynti tekee inboundin lisäksi outboundia. Tällä tavalla myyjät voivat tuoda omaa asiantuntijuutta esille paremmin esimerkiksi webinaarien avulla.

 

Millainen on hyvä myyntiprosessi?

Mikko haluaa muistuttaa hyvien myynnin työkalujen tarpeellisuudesta. Kukaan ei halua tehdä töitä esimerkiksi vanhentuneella CRM-järjestelmällä. Työkaluja tärkeämpi asia on kuitenkin kohderyhmän tunteminen ja sen ympärille rakennetut prosessit. Näin myynnin ja markkinoinnin tekeminen voidaan keskittää oikealle yleisölle.

 

Rakenna älykäs automatisoitu vuoropuhelu ennen ensimmäistä myyntitapaamista ja tuplaa klousausprosenttisi.

 Tuplaa myyntisi tapaamista edeltävällä profilointikyselyllä 

Millaisia asioita SaaS-yrityksen tulisi seurata?

SaaS-yritykselle tärkein tieto tulee oikeista mittareista. Mittariston tulee huomioida asiakkuuden hankintakustannukset ja kuinka pitkä elinkaari tästä asiakkaasta syntyy. SaaS-liiketoiminta elää sitoutuneella asiakaskunnalla, jonka johdosta asiakaspoistuma nousee myös tärkeäksi mittariksi. Kun perusmittaristo on kunnossa, yritys pystyy ennustamaan ensi vuoden liikevaihtoa tarkemmin.