Mitkä ovat tämän hetken kyselytrendit?


Rikastetun tiedon ja tietojohtamisen vuosikymmen

Zeffi on jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan auttanut yrityksiä ja julkisia organisaatioita päätöksenteossa. Julkaisemme tässä blogitekstissä Zeffin analyysin kyselyiden maailman kehitystrendeistä. Voit katsoa myös toimitusjohtaja Jaakko Alasaarelan analyysiin Kyselytrendeistä (kesto 13 minuuttia).

 

 

Olemme analysoineet kyselytrendejä kolmesta näkökulmasta: 

  1. Trendit kyselyille asetetuissa odotuksissa
  2. Trendit kyselyjen toteuttamisessa
  3. Trendit kyselysisällöissä

 

1. Kyselyille asetetut odotukset kehittyvät havaintojemme mukaan samaan suuntaan kuin liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämisen trendit. Vastaamisen vaivattomuus on odotusarvo, jonka esimerkiksi The Economist on aiemmin nostanut esiin ja joka korostuu jatkuvasti myös meidän asiakkaidemme kanssa käymissämme keskusteluissa. Siirtymä tiedolla johtamiseen näyttäytyy myös kyselyjen maailmassa selvänä trendinä, eli esimerkiksi asiakastarpeeseen ja henkilöstön odotuksiin liittyviä kyselyitä tehdään jatkuvasti enemmän. Ennen isompia avauksia ja toimenpiteitä hankitaan ennakkotietoa kyselyillä, toisaalta kerätään jatkuvaa palautetta.

Kolmas kyselyille asetettuihin odotuksiin liittyvä trendi on Zeffin näkemyksen mukaan konkreettisen hyödyn edellyttäminen kyselyiltä heti toteutuksen yhteydessä. Hyötyä voidaan saada esimerkiksi oikea-aikaisesti tunnistettujen relevanttien kehityskohteiden tuottamina hyötyinä prosessikehityksessä, asiakastyytyväisyyskyselyjen yhteydessä kerättyinä suosituksina tai henkilöstön alentuneena poistumana.

 

2. Yleisiä trendejä kyselyiden toteuttamisessa ovat mobiilius, NPS-kysymyksen käytön yleistyminen sekä algoritmien käyttö tulosanalyysissa. Mobiiliuden trendi kyselyvastaamisessa merkitsee Zeffille sitä, että vastaamiselta odotetaan yhtä hyvää käytettävyyttä, kuin suuremmilla ruuduilla vastattaessa. Lisäksi olemme kiinnittäneet huomiota puhelimitse kutsuttaviin vastaajiin ensi vuosikymmentä silmällä pitäen.

NPS (net promoter score) -kysymystyyppi, jota asiakastyytyväisyyskyselyissä on jo pitkään käytetty (esim. Suosittelisitko yritystä ystävällesi tai kollegallesi?) Bain & Co:n esimerkin pohjalta, kasvattaa edelleen suosiotaan ja huomio kiinnittyy 2020-luvulla entistä enemmän tulosanalyysiin eli puhtaan NPS-mittauksen lisäksi halutaan suodattaa tuloksia ja saada tarkempaa tietoa siitä, miksi yritystä suositellaan tai arvostellaan. 

Algoritmit mahdollistavat suurten tietomassojen tehokkaan käsittelyn myös kyselyiden maailmassa ja tämä liittyy tiiviisti tiedolla johtamisen trendiin. Zeffin kyselyvastaukset normaalijakaumalle palauttava algoritmi (Älykäs zoomausTM) auttaa käyttäjiä löytämään kehittämiskohteet vaivattomasti. Edelleen halutaan rikastaa asiakastietoa (tai henkilöstötietoa) eli vaivattomasti liittää algoritmien tuottama tieto osaksi asiakkaaseen linkitettyä tietoa analyysia ja automaatiota varten.

 

3. Kyselysisällöissä trendejä voidaan tarkastella kyselytyypeittäin. Asiakaskyselyissä trendinä on myynnillisyys eli halutaan pelkän asiakastyytyväisyystiedon lisäksi kerätä tyytyväisiltä asiakkailta lisätietona liidejä, suosituksia ja kohdistaa lisämyynnillisiä kampanjoita. Henkilöstökyselyissä trendinä on tehdä jatkuvaa palautteenkeruuta eli pulssikyselyjä pelkkien laajojen vuosikyselyjen lisäksi. Näin henkilöstöjohdolla on jatkuvasti pulssi organisaation valtimolla ja mahdollisiin ongelmiin työhyvinvoinnissa voidaan reagoida nopeasti ja vaikkapa esimieskohtaista tyytyväisyyttä voidaan seurata jatkuvasti.

Strategiakyselyissä trendinä on joukkoistaminen ja osallistaminen eli johdon strategiakyselyjen sijasta entistä useammin otetaan koko henkilöstö mukaan strategian laatimiseen. Tätä perustellaan useimmiten asiakastiedon hajautumisella koko organisaatioon ja onpa parviälystäkin ollut mielenkiintoisia keskusteluja viime aikoina paitsi mediassa, myös täällä Zeffillä kyselyjä tekevien asiakkaiden kanssa.  

Tällaisilta näyttävät kyselytrendit Zeffin analyysin perusteella. Ylempää pääset katsomaan Jaakko Alasaarelan videoanalyysin trendeistä.

 

Tästä pääset testaamaan ja muokkaamaan kyselypohjiamme:

Kokeile ilmaiseksi >>

 

Parhain terveisin,

 

Janne Vainikainen, Principal Consultant, Zeffi

janne.vainikainen@zef.fi