Kuinka valitsen oikean kysymystyypin?

Kuinka valitsen oikean kysymystyypin?

Kerätäksesi mahdollisimman laadukasta tietoa kyselyillä, on kysymystyypin huolellinen valinta tärkeää. Käyn tässä blogitekstissä läpi yleisimmät kysymystyypit sekä milloin niitä kannattaa hyödyntää. 

Kysymystyypin valinta

Kysymystyypin valinnassa on hyvä huomioda niin kerätyn datan laatu kuin myös yksittäinen vastauskokemus. Jokaisen valitun kysymystyypin kohdalla onkin hyvä arvioida, millaista dataa kysymyksestä saadaan ja voidaanko tuon datan perusteella tehdä jokin johtopäätös. Mikäli kysymystyypillä kerättyä dataa on hankala hyödyntää tuloksien analysoinnissa ja päätöksenteossa, on syytä miettiä kysymystyypin vaihtoa tai kysymyksen uudelleenasettelua. 

Tämän lisäksi on hyvä huomioda vastauskokemus. Pyri käyttämään sellaisia kysymystyyppejä, joihin vastaajien on helppo vastata. Mikäli kysymystyyppi hankaloittaa kyselyyn vastaamista, vastaaja saattaa lopettaa kyselyyn vastaamisen ennen sen loppua.

Erilaiset kysymystyypit esittelyssä

Vaihtoehtokysymys

Vaihtoehtokysymyksessä vastaaja voi valita yhden tai useamman valinnan annetuista vaihtoehdoista. Tämä kysymystyyppi sopii hyvin etenkin taustatietokysymyksiin. Voit myös halutessasi antaa vastaajan valita useampia vaihtoehtoja.

Kyselytyökalu - vaihtoehtokysymys


Vapaapalaute-kysymystyyppi

Vapaapalaute-kysymystyyppiä voi käyttää muun muassa vastaajan mielipiteen kysymiseen kirjallisessa muodossa. Vapaapalautetta on hyvä kerätä lähes jokaisessa kyselyssä. Tämän tiedon avulla saatte helposti lisätietoa sekä tietoa sellaisistakin asioista, joita kyselyssä ei edes hoksattu kysyä.

Kyselytyökalu - vapaapalaute

 

Janakysymys

Janakysymyksessä vastaaja antaa vastauksensa janalle. Esimerkiksi mielipidettä mittaavassa kysymyksessä vastaaja voi "ei"- tai "kyllä"-vaihtoehtojen sijaan vastata jotakin kieltävän ja myöntävän vastauksen väliltä. 

Janakysymys sopii esimerkiksi mielipidettä kysyvään kysymykseen ja käytettäväksi vaihtoehtokysymyksen sijaan. 

Muistathan, että mitä laajempi vastausalue janalla on, sitä tarkemmin vastaaja voi vastauksensa antaa.

Kyselytyökalu - jana - slider

 

Range eli janakysymys vaihteluvälillä

Janakysymys vaihteluvälillä on hyvin samantyylinen kuin edellä mainittu janakysymys. Erona on se, että janakysymys vaihteluvälillä -kysymystyypissä vastaaja asettaa vastauksen janalle tietyn pisteen sijaan tietylle välille.

Tätä kysymystyyppiä voi käyttää esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa kysytään mielipidettä tuotteen sopivasta hinnasta tietyllä arvovälillä.

Kyselytyökalu - range

 

Nelikenttäkysymys

Nelikenttäkysymyksen avulla vastaaja arvioi asiaa kahdella eri akselilla yhtä aikaa: esimerkiksi asian onnistumista ja tärkeyttä.

Hyödyntämällä ZEF-menetelmää nelikenttäkysymyksen kanssa, voit helposti priorisoida ja selvittää, mitkä asiat organisaatiossa kaipaavat kehitystä ja missä asioissa organisaatio on onnistunut. 

 

Kyselytyökalu - Nelikenttä
 

Vetovalikko

Vetovalikko toimii hyvin samantyylisesti kuin vaihtoehtokysymys: vastaaja voi valita annetuista vaihtoehdoista yhden. Valikkokysymys sopii hyvin tilanteisiin, jossa vaihtoehtoja on enemmän kuin viisi.

Kyselytyökalu - vetovalikko
 

Valintaruutu 

Valintaruutua voi käyttää esimerkiksi yhteystietokysymyksen yhteydessä, kun vastaajalta halutaan varmistaan esimerkiksi uutiskirjeen tilaaminen.
 

Infoteksti

Kysymyksen sijaan kyselyyn voi lisätä myös infotekstin. Infotekstiä on hyvä käyttää, kun vastaajalle halutaan antaa esimerkiksi lisäohjeistusta.

Lataa ilmainen kyselyopas! Tutustumalla tämän oppaan vinkkeihin opit suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia kyselyitä sekä keräämään laadukasta tietoa päätöksenteon tueksi.

Kyselylomakkeen laatiminen - opi keräämään laadukasta ja tarkkaa tietoa kyselyiden avulla!