Uudet valmiskyselyt kunta-alalle

Toimme Zeffiin kunta-alan lomakkeet

Zeffin asiakkaana on suuri joukko kuntia. Pidempään asiakkaana olleet muistavat hyvin perinteisen KuntaZEF-lomakkeiston, joka on nyt päivitetty ja tuotu kaikkien Zeffi-käyttäjien saataville. Lomakkeiden käyttö ei vaadi erillistä lisenssityyppiä, vaan saat nämä lomakkeet käyttöösi ottamalla Zeffin käyttöön. Jo Zeffiä käyttävät pääsevät myöskin käyttämään lomakkeita suoraan Zeffistä.

Kuva. Kuntien valmislomakkeissa voidaan käyttää mm. nelikenttäarviointia.

Kuntien valmislomakkeissa voidaan käyttää mm. nelikenttäarviointia.

Miksi valmiskyselyt vievät kehittämistä eteenpäin

Valmiiden kyselylomakkeiden tarkoituksena on auttaa levittämään hyviä käytäntöjä ja antamaan yhteistä pohjaa arvioinnille. Miksi keksiä pyörä uudelleen, kun todennäköisimmin naapurikunnassa pohditaan jo samoja asioita. Zeffin lomakkeisto on kehittynyt kysely- ja arviointiammattilaisten työnä ZEF Oy:n 25 vuoden historian aikana ja sitä käytetään jo laajasti kuntakentällä. Yhteisen lomakkeiston käyttäminen antaa pohjaa myös vertailukehittämiselle. Kun useampi kunta käyttää samoja tai rinnasteisia kysymyksenasetteluja arvioinnissa, voidaan kuntien välisissä keskusteluissa löytää suhteellisia vahvuusalueita ja kehityskohteita yhteisen oppimisen pohjaksi.

Kuva. Kuntien kyselyt -valinnalla löydät uuden kokonaisuuden helposti.

Kuntien kyselyt -valinnalla löydät uuden kokonaisuuden helposti

Näin laadit kyselyn KuntaZeffi-lomakkeilla

 1. Avaa Zeffi.
 2. Luo kysely valmiskyselyiden pohjalta.
 3. Valitse vasemman laidan valikosta kyselytyypiksi "Kuntien kyselyt" (ks. kuva yllä).
 4. Valittavanasi on 27 valmista kyselyä kunta-alalle. Mukana olevia pohjia ovat esim. seuraavat:
  1. CAF2020-itsearviointi (toteutettu yhteistyössä kansallisen CAF-verkoston kanssa)
  2. Työergonomiakartoitus
  3. Työtilakartoitus
  4. Ennakoiva koulutustarvekysely
  5. Henkilöstön työilmapiiri
  6. Valtuustoarvioinnin peruslomake
  7. lisäksi tarjolla on runsaasti toimialakohtaisia pohjia, esim. sivistyspalveluiden ja sote-palveluiden tuottajille
 5. Valittuasi haluamasi kyselyn voit muokata valmiskyselyn haluamaasi muotoon, mm. muokata kyselyn graafisen ilmeen kuntanne ohjeistuksen mukaiseksi.

 6. Muistathan, että Zeffissä käytettävissäsi on saavutettava vastaustila, joka on kehitetty vastaamaan WCAG 2.1 -ohjeistukseen ja auttaa teitä täyttämään EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimukset myös kyselyjen saralla. 

 

Sinua voivat kiinnostaa myös samassa yhteydessä julkaistut 25 riskinarviointilomaketta, jotka ovat myös Zeffin kunta-asiakkaiden perinteisiä suosikkeja. Uskomme, että molemmat uudet lomakesarjat tukevat kuntanne toimintaa ja auttavat teitä toimintanne jatkuvassa kehittämisessä.

Iloisia kyselyhetkiä!

 

Kehittämisterveisin, 

Janne Vainikainen, KuntaMBA, HM

Zeffi, Principal Consultant

zeffi_combo (1)-1

ps. Joko kokeilit, miltä teidän kuntanne graafinen ilme näyttää Zeffissä?

Kokeile ilmaiseksi >>