Kuinka mitata henkilöstön innostuneisuutta - ja miksi?

henkilöstön innostaminen kysely

Innostuminen, flow, vastuu, vapaus, virtaus, intohimo, rakkaus, rohkeus, sisu, elämänpalo. Harmoniselle energialle ihmisen työssä on monia erilaisia arvoja ja käsitteitä. On ilo havaita, että viime aikoina on laajalti havahduttu tosiasiaan, ettei ammattitutkinto ja pätevyys paperilla ole ainoita asioita, jotka merkitsevät henkilöstön kehittämisessä. Tosiseikkahan on, että tyytyväinen henkilöstö nostaa asiakastyytyväisyyttä enemmän kuin mikään muu yrityksen omaisuuden kehittäminen. Air Asia -lentoyhtiön Tony Fernandes pitää henkilöstön tyytyväisyyttä yrityksen tärkeimpänä mittarina. Innostunut henkilöstö on aina käytännössä tyytyväisempi, kuin urautunut henkilöstö. Tällä kertaa pohdimmekin, mitä tuo into on ja kuinka innosta voi tulla tärkein asiakastyytyväisyyttä nostava seikka yrityksellesi! Miksi innostunut henkilöstö on tärkeä yritykselle?

Kuvittele itsesi kärpäseksi tarkkailemaan kahden erilaisen yrityksen toimia: Toisessa yrityksistä henkilöstö on kyllästynyt työntekoon, yrityksen tarjoama ei innosta, työ on vain pakollinen paha, joka turvaa taloudelliselta syöksyltä.

Toisen yrityksen henkilöstö on taas äärimmäisen innostunut visiostaan ja tarjoamastaan. Tulevaisuus näyttää valoisalta ja kaikki mahdollisuudet ovat auki. Koko tiimi tekee töitä sydämestä asti ja miettii jatkuvasti miten asiat voisi tehdä vieläkin paremmin ja fiksummin. Kaikesta tekemisestä paistaa into ja usko tulevaan.

Innostunut henkilöstö on paljon halukkaampi antamaan itsestään täyden panoksen työssään, kuin työhönsä urautunut henkilöstö. He tekevät mielellään sellaisia asioita, jotka vaativat rohkeutta ja heittäytymistä. Itsensä haastaminen ja vaativat tilanteet nähdään ylpeyden aiheena. Innostuneet ihmiset kokevat, että itsestään 110% panoksen antaminen on tila, joka vie ihmisen uudelle tasolle, tuottaa täydellisen flown.

 

Mikä saa henkilöstön innostumaan?

Kaikki lähtee ihmisistä - meistä yksilöistä. Jokaisen ihmisen tulee innostua henkilökohtaisesti. Selkeä, yhteinen unelma ja tarkoitus, jonka jokainen työntekijä kokee omakseen on paras lääke kohti innostusta. Innostuminen vaatii heittäytymistä ja uskaltautumista, täydellistä lapsenomaista puuskaa nähdä maali kirkkaana ja tehdä kaikkensa jotta tuota maalia kohti syöksytään.

Henkilöstö kannattaakin nähdä näin, yksilöinä ja ihmisinä. Heitä kannattaa johtajana lähestyä innostamisen ja positiivisen sisun kautta, ennemmin kuin tarkkailijana tai jopa suorittamisen vahtimestarina.

 

Miksi innostusta kannattaa mitata?

Mitä et voi mitata, et voi johtaa! Tuttu lausahdus pätee myös innostuksen osalta. Mikäli haluat tehdä innostuksesta tavoitteellista ja johdettavaa toimintaa, sitä tulee mitata.

Omaa innostuneisuutta olisi hyvä pohtia aika ajoin ja miettiä, millä omaa innostuneisuutta saisi ruokittua. Innostuneisuuden mittaamisen yksi hyvä syy onkin se, että se kannustaa henkilöstön pohtimaan omaa innostuksen tasoaan. Kun henkilöstön fokus on innostuksessa ja vielä siinä, miten sitä voisi lisätä, innostuksen taso varmasti kasvaa. Pian koko henkilöstö pohtii yhdessä keinoja innostuksen vahvistamiseen.

 

Kuinka innostusta voi mitata?

Innostusta selvittävän kyselyn tavoitteena olisi hyvä olla ainakin nämä kolme asiaa:

  • Innostuksen nykytason mittaaminen
  • Innostuksen määrään vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen prioriteettijärjestyksessä (toteutuminen - merkitys)
  • Innostuksen ja fiiliksen kasvattaminen

Innostuksen mittaaminen tulisi liittää olemassaoleviin prosesseihin. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että mittaamisesta tehdään jatkuvaa, tuloksia seurataan jossain yrityksen yhteisessä palaverissa ja palautteista löytyneet kehityskohdat laitetaan järjestelmällisesti kuntoon.

Jokainen yritys voi itse päättää mittaamisen syklin. Tärkeää kuitenkin on se, että se on jatkuvaa. Mielestäni kysely tulisi toteuttaa vähintään kerran kuukaudessa, jotta oikeasti pysytään innostuneisuuden pulssilla.

Kun koko henkilöstö tekee kyselyn kerran kuukaudessa, kysely ei saa olla liian pitkä. Kysymykset kannattaa miettiä todella tarkkaan.

 

Mitä kysyä?

Kyselyn kohteena on aina yksilö eli kysely selvittää jokaisen yksilön innostusta erikseen. Innostumisen mittaamisessa on hyvä hakea viitekehystä työtehtävien innostuksen, vapauden kokemisen, vastuuntunnon ja inspiroitumisen kautta.

  • Kokeeko henkilöstösi itsensä energiseksi ja innostuneeksi työssänsä?
  • Tekevätkö ihmiset työpaikalla tehtäviä, joista he kokevat iloa, onnistumisia ja sopivasti haasteita?
  • Onko henkilöstöllä mahdollisuus tehdä työnsä flow-tilassa, häiriöttä ja täydellä panoksella?
  • Ovatko ihmiset työpaikallanne ylpeitä työstänne, visiostanne ja yrityksenne suunnasta?

Kun tulokset saadaan, niin ensimmäisenä kannattaa keskittyä innostusta edistäviin tekijöihin. Eli niihin jotka onnistuvat parhaiten ja ovat henkilöstön mielestä kaikkein tärkeimpiä asioita. Näistä asioista tulisi ymmärtää syyt, miksi niillä on niin iso vaikutus innostukseen.

Kun ymmärretään mitkä tekijät edistävät innostusta ja miksi, niin sitten vasta mennään innostuksen estäjiin. Valitaan yksi tai maksimissaan kaksi innostusta estävää seikkaa ja pyritään selvittämään käytännön syyt, miksi ne vievät innostusta pois.

Lähimmäksi totuutta ja ymmärrystä päästään kun keskustellaan henkilöstön kanssa tuloksista avoimesti. Keskustelu tulee käydä avoimessa ja eteenpäin katsovassa hengessä ketään vikomatta. Se on ainut tapa viedä asioita eteenpäin.

Sitten vain mittaamaan henkilöstön innostuneisuutta! Lataa ilmainen opas mittauksesi pohjaksi.

 New Call-to-action