Korona hallinnassa -testi

Tarjoamme suomalaisille työyhteisöille mahdollisuuden tehdä organisaatiokohtainen Korona hallinnassa -testi maksutta. Vastauksista kootaan vertailutietokanta, josta voitte verrata henkilöstönne tekemää tilannearviota toimialanne keskimääräisiin arvoihin.

Näyttökuva 2020-3-31 kello 15.27.35

Ensimmäisen viikon aikana vastaajat ovat antaneet omalle organisaatiolleen korkean suositteluarvon koronatilanteen hoitamisesta, NPS on 46. 

Miltä teidän tuloksenne näyttää? Voitte tilata myös organisaatiokohtaisen kutsu- ja raporttilinkin testikysymyksiin vastattuanne. Testi sekä mahdollisesti tilaamanne toimialan vertailuraportit ja organisaatiokohtaiset vastaus- ja raporttilinkit ovat maksuttomia palveluja, jotka tarjoamme teille tässä erityisessä tilanteessa.

 

Kuva: Vastaukset oman organisaation korona-aikana hyvin hoitamista asioista sanapilvenä

Kyselyn vertailutietokanta kerätään seuraavista aiheista:

 • Kuinka todennäköisesti suosittelisit organisaatiotasi ystävällesi sen perusteella, kuinka koronatilanne on kokonaisuutena hoidettu? (NPS-kysymys)
 • Mahdollisen etätyön organisointi on meillä hoidettu hyvin. (Nelikenttä)
 • Turvallisuudesta on huolehdittu, minun ei tarvitse pelätä tartuntaa työstäni johtuen. (Nelikenttä)
 • Organisaatiollamme on sujuvat sähköiset työkalut etätyöskentelyyn. (Nelikenttä)
 • Olemme ottaneet käyttöön uusia tapoja tehdä työtä yhdessä. (Nelikenttä)
 • Mahdollisen etätyöpisteeni ergonomia on kunnossa. (Nelikenttä)
 • Työyhteisössämme on kaikesta huolimatta hyvä ilmapiiri. (Nelikenttä)

Vertailuraportit tuotetaan näille toimialoille:

 • Arkkitehti- ja insinööripalvelut
 • Energia- ja ympäristöhuolto
 • ICT-palvelut ja ohjelmistosuunnittelu
 • Kiinteistö- ja rakennusala
 • Konsultti- ja muut liike-elämän palvelut
 • Kuljetus ja varastointi
 • Majoitus- ja ravitsemisala
 • Markkinointi- ja viestintäala
 • Rahoitusala
 • Sosiaali- ja terveysala
 • Teollisuus
 • Tukku- ja vähittäiskauppa
 • Julkinen hallinto
 • Muu toimiala

 

Tukenanne kaikkina aikoina,

Customer Success -tiimi, Zeffi

support@zef.fi