Johtaminen muutoksessa - Kati Kitti, Solita

Kati Kitti

Johtaminen muutoksessa -sarja paneutuu tällä kerralla rekrytointiin yhdessä Solitan Kati Kitin kanssa. Kati on tehnyt pitkän uran rekrytoinnin parissa ja tällä hetkellä hän työskentelee Recruitment & Employer Branding Directorina Solitassa.

Kuuntele podcast tai lue lyhyt tiivistelmä alta:

Johtaminen muutoksessa on HR-ammattilaisille sekä yritysjohdolle suunnattu podcast-sarja. Haastattelemme kymmentä suomalaista yritysjohtajaa tulevaisuuden johtamisesta sekä rekrytoinnista. Kaikki haastattelut julkaistaan ZEFin blogissa vuoden 2018 aikana. Kuuntele muut jaksot täältä.

Millainen on hyvä työpaikkailmoitus?

Työpaikkailmoitus on mielestäni liian aliarvostettu osa rekrytointia, sillä parhaimmillaan työpaikkailmoituksessa ei kerrota ainoastaan työtehtävästä kiinnostavasti, vaan se rakentaa myös hakijoille työnantajamielikuvaa teistä yrityksenä.

Yleisin virhe työpaikkailmoituksessa on se, että se on täynnä erilaisia latteutuksia ja itsestäänselvyyksiä. Hyvä työpaikkailmoitus on sen sijaan aito ja se sisältää riittävän paljon konkretiaa. Ilmoituksessa olisi hyvä myös kertoa tehtävän tavoitteista, jotta hakija voi itse miettiä pystyykö hän saavuttamaan asetetut tavoitteet.

 

Millainen on hyvä työhakemus?

Olen nähnyt paljon erilaisia hakemuksia, mutta hyvä työpaikkahakemus erottuu positiivisesti joukosta. Monet ajattelee, että riittää kun on hyvä CV, mutta yhtä tärkeää olisi tieto siitä, mitä lisäarvoa hakija tuo yritykselle ja mitä intohimoja hänellä on.

Mikäli ihminen ei kerro hakemuksessaan mitä hän haluaa tehdä tulevaisuudessa, niin kiireessä tällaiset hakijat eivät välttämättä pääse jatkoon. Tämän takia olisikin tärkeä, että jokainen hakija kertoo hieman mistä on kiinnostunut ja mitä haluaa tehdä tulevaisuudessa. Näin hakija helpottaa rekrytoijan työtä.

 

Millainen vaikutus yrityskulttuurilla on rekrytointiin?

Yrityskulttuurin pitäisi olla poikkileikkaavaa kaikessa mitä yritys tekee, joten sen pitäisi  tottakai näkyvä myös rekrytoinnissa. Solitalla se näkyy esimerkiksi siten, että meillä rekrytointiin osallistetaan vahvasti eri ihmisiä. Samalla rekrytoinnissa tarkastellaan hakijan soveltuvuutta juuri meidän kulttuuriin. Sitä tarkastellaan jo hakemuksesta, puheluista ja tottakai haastattelussa.

 

Kumpi on rekrytoinnissa tärkeämpää: intohimo vai osaaminen?

Molempia tarvitaan, sillä ilman tiettyjä taitoja henkilö ei välttämättä pysty suoriutumaan tehtävässä. Toki myös intohimoa tarvitaan, sillä maailma menee todella nopeasti eteenpäin ja ilman intohimoa jää helposti jälkeen. 

Koulutuksellakin on väliä, vaikkakin tietyissä tehtävissä esimerkiksi ohjelmistoalalla koulutusvaatimukset ovat höllentyneet ja hakija voi olla hyvä koodari pelkästään oman harrastuneisuutensa ansiosta. Koulutustausta indikoi usein siitä millaisia kommunikointi ja yhteistyötaitoja hakijalla on. Ne ovat myös tärkeitä työelämäntaitoja.

 

Miten yritykset voisivat kehittää työnantajamielikuvaansa? 

Yksi hyvä keino, mitä kuka tahansa voi hyödyntää, tulee suoraan palvelumuotoilun parista: tehdään kehitystä asiakaslähtöisesti. Me Solitalla tartuttiin tähän ideaan ja lähdettiin kehittämään meidän työnantajamielikuvaa ja rekrysivustoa hakijalähtöisesti. Tätä varten toteutettiin hakijaymmärrystutkimus. Tutkimuksen aikana haastateltiin laajasti niin nykyisiä työntekijöitä, hakijoita kuin sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole hakeneet meille. Näin saatiin kerättyä mahdollisimman suoraa palautetta siitä, millaisena erilaiset ihmiset näkevät Solitan.

Tuloksena saatiin esimerkiksi vahvistus meidän omiin oletuksiin siitä, että leipätekstillä, jonka kasvoton yritys on itse kirjoittanut, ei ole juurikaan väliä. Hakijoita kiinnostaa enemmän työntekijöiden omat kirjoitukset. Ensimmäinen kehityskohde olisikin varmistaa, että työntekijät on riittävästi esillä teidän urasivuilla.

 

Kuuntele Katin koko haastattelu