Johtaminen muutoksessa - Katarina Murto, STTK

Katarina Murto 2 (1) (1)Johtaminen muutoksessa -sarja paneutuu tällä kerralla tasa-arvoon suomalaisilla työpaikoilla. Tämän kerran vieras on STTK:n edunvalvonnasta vastaava johtaja Katarina Murto.

Kuuntele podcast tai lue lyhyt tiivistelmä alta:

 

Johtaminen muutoksessa on HR-ammattilaisille sekä yritysjohdolle suunnattu podcast-sarja. Haastattelemme kymmentä suomalaista yritysjohtajaa tulevaisuuden johtamisesta sekä rekrytoinnista. Kaikki haastattelut julkaistaan ZEFin blogissa vuoden 2018 aikana. Kuuntele muut jaksot täältä.

 

Mitä tasa-arvo tarkoittaa?

Minulle se tarkoittaa oikeudenmukaisuutta. Jos asiaa mietitään konkreettisesti, meillä on määritelty tasa-arvo laissa. Tasa-arvo tarkoittaa miesten ja naisten välistä tasapuolista kohtelua. Tasa-arvo sotketaan usein yhdenvertaisuuslain kanssa, joka kieltää syrjinnän iän, terveydentilan tai esimerkiksi uskonnon perusteella.

Työnantajien velvollisuutena on edistää tasa-arvoa kaikissa työelämään liittyvissä tilanteissa. 

 

Kuinka tasa-arvo toteutuu suomalaisilla työpaikoilla?

Tasa-arvo ei valitettavasti toteudu vielä suomalaisessa työelämässä. Sen pitäisi näkyä enemmän työpaikan arvoissa. Onneksi asia on noussut taas aidosti keskusteluun Me Too -kampanjan ansiosta. Mielestäni tasa-arvo on merkittävä arvo suomalaisessa työelämässä.

Mitkä ovat yleisimmät tasa-arvoon liittyvät epäkohdat?

Raskaussyrjintä on yksi yleisimpiä tasa-arvoon liittyviä ongelmia Suomessa. Liian usein työpaikka jää saamatta raskauden takia. Samalla myös perhevapaalta paluu ei aina mene lain vaatimalla tavalla. Myös miehet kokevat vähättelyä ja ongelmia liittyen perhevapaisiin.

Toinen selkeä ongelma on palkkasyrjintä. Valitettavasti meillä on vielä perusteettomia palkkaeroja. Etenkin naisille maksetaan pienempää palkkaa. Myös seksuaaliseen häirintään törmätään vielä työpaikoilla.

 

Millaisia vaikutuksia epätasa-arvoisella kohtelulla on?

Tasa-arvoon liittyvät ongelmat näkyvät muun muassa luottamuspulana, motivaation laskuna ja keskustelukulttuurissa. Tämä näkyy heti työntekijöiden työtehossa ja viime kädessä tästä kärsii työnantaja.

 

 New Call-to-action