Johtaminen muutoksessa - Antti Harjuoja ja Mikko Aalto, Milestone

Johtaminen muutoksessa - Antti Harjuoja ja Mikko Aalto, Milestone

Johtaminen muutoksessa -sarja jatkuu jälleen ja aiheena on tällä kerralla seniorityöntekijät ja eläköityminen. Tämän kertaisen podcastin vieraat tulevat yrityskulttuurin muotoilutoimisto Milestonesta. Kyseessä on Antti Harjuoja sekä Mikko Aalto. Heidät voi löytää myös eläköityville työntekijöille suunnatun Nextmile-palvelun taustalta.

Kuuntele podcast tai lue lyhyt tiivistelmä alta:

 

Johtaminen muutoksessa on HR-ammattilaisille sekä yritysjohdolle suunnattu podcast-sarja. Haastattelemme kymmentä suomalaista yritysjohtajaa tulevaisuuden johtamisesta sekä rekrytoinnista. Kaikki haastattelut julkaistaan ZEFin blogissa vuoden 2018 aikana. Kuuntele muut jaksot täältä.


Onko seniorityöntekijän johtaminen erilaista?

Lyhyt vastaus tähän on: kyllä. Työuran loppumetreillä monet meistä alkavat miettimään juurikin omaa merkitystä ja sitä millainen jälki omasta työstä jää tuleville sukupolville. Esihenkilöiden on hyvä tarttua tilanteeseen hyvissä ajoin. On tärkeää, että asioista voidaan keskustella avoimesti ja jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi ennen eläkkeelle siirtymistä. 

Jokainen eläkkeelle siirtyvä työntekijä kaipaa arvotusta ja menneen työn merkitystä.

 

Ikääntyvälle työntekijälle olisi hyvä myös saada kokemusta nuorten kanssa työskentelemisestä. Näin eläkeelle siirtyvälle henkilölle jää tunne siitä, että hän pärjää hyvin myös uusien sukupolvien kanssa, eikä ole vain osa menneisyyttä.

 

Miten eläköityminen vaikuttaa työnantajiin?

65 miljoonaa ihmistä on siirtymässä eläkkeelle Euroopassa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Puhutaan siis selvästi isosta haasteesta yhteiskunnallisella tasolla. 

Työnantajien on tärkeää panostaa niin nykyisen henkilöstön hyvinvointiin kuin rekrytointiin. Eläkkeelle siirtyvät työntekijät vievät usein tärkeitä taitoja mennessään. Asia on hyvä ottaa puheeksi hyvissä ajoin, toki niin ettei kukaan tunne, että heidät oltaisiin siirtämässä pois työpaikasta.

Etenkin asiantuntijatyössä useat meistä myös haluavat vielä jatkaa työn tekemistä eläkeiän jälkeen. Tätä varten on hyvä miettiä joustavia malleja, joilla jokainen meistä voisi vielä jatkaa työntekoa.

 

Millaisia tunteita eläköityvä työntekijä käy läpi?

Oltuani itse nyt kuusi vuotta eläkkeellä, minun on helppo sanoa, että tuntemuksia ja huolia on hyvin monenlaisia. Nextmilessä kartoitettiin jopa 15 erilaista huolenaihetta. Huolet voivat liittyä esimerkiksi talouteen tai siihen, että mitä eläkkeellä on tarkoitus tehdä. 

Eläke on yksi työuran suurista murroskohdista ja jokaisen meistä tulisi pysähtyä ja käydä itsekseen läpi, mitkä asiat ovat minulle tärkeitä ja mitä asiaa kohti haluaa vielä mennä.

 

Kuinka esimies voisi huomioida senioreiden tarpeita paremmin?

Ylimääräiset huolet vaikuttavat suoritukseemme. Huolista olisi tärkeää voida keskustella esihenkilön kanssa, jotta kenenkään ei tarvitse menettää työtehoa huolien takia.

Toinen tärkeä asia on jatkuvan oppimisen korostaminen. On tärkeää myös ottaa seniorityöntekijät mukaan oppimaan uusia taitoja. Oppiminen vaikuttaa tulevan eläkkeen laatuun, riippumatta siitä onko kyse uuden harrastuksen tai taitojen oppimisesta.

 

Kuuntele koko keskustelu:

 

 

New Call-to-action