English

[Video] Julius & Hannu Säkkinen - Miten vastaat esimiestyön murrokseen?

Miten vastaat esimiestyön murrokseen?

Esimiesakatemian perustaja Hannu Säkkinen saapui vieraaksemme puhumaan esimiestyön ja johtamisen muutoksesta. Hannulla on pitkä tausta myynnin- ja henkilöstöjohdon parissa ja hän on toiminut muun muassa Suomen Grouponin henkilöstöjohtajana.

Millaisessa tilassa esimiestyö on tällä hetkellä?

Esimiestyö ja ylipäänsä henkilöstön johtaminen on tällä hetkellä murroksessa. Vielä kymmenen vuotta sitten puhuttiin asioiden johtamisesta ja nyt yrityksissä halutaan keskittyä enemmän ihmisten johtamiseen ja motivointiin.

Miten muutos näkyy käytännössä?

Aikaisemmin yritykset pyrkivät motivoimaan menestyneitä työntekijöitä ainoastaan aineellisilla palkkioilla. Nykyään yritysten tulee sen sijaan keskittyä enemmän työntekijän sisäiseen motivaatioon. Ihmiset odottavat saavansa itse vaikuttaa omiin toimintatapoihinsa ja he haluavat kokea itsensä kyvykkäiksi. Tämän johdosta esimiehen antaman posiitivisen palautteen arvo korostuu ja yrityksen sisäisen yhteisöllisyyden merkitys kasvaa. Kun ihmiset ovat innostuneita omasta työstään heille tulee tarve kehittää itseään ja he pysyvät ajan tasalla nopeasti muuttuvassa maailmassa.

 

Millainen on hyvä esimies?

Hyvä esimiestyö lähtee ihmisten käsittelystä. Puhutaan usein niin sanotusta johtamissuhteen luomisesta. Tämä suhde rakentuu avoimuuden, kohtaamisen ja läsnäolon ympärille. Norsunluutornissa istuvien johtajien aika on pian ohi ja hyvän esimiehen tunnistaa kyvystä kuunnella ja tulla ihmistä lähelle. Tämän tehdessään, esimies poistaa esteet työntekijän tieltä, jotta työntekijällä on mahdollisuus ylittää itsensä.

 

Kuinka johtamisen muutos näkyy myynnissä?

Hannu toteaa, ettei myynnin johtaminen sinänsä poikkea muusta johtamisesta. Myyntityö on kuitenkin usein äärettömän kuluttavaa, jonka johdosta myyjien johtamisen ja motivaation ylläpitämisen merkitys korostuu entisestään. Myös ostokäyttäytymisen muutos näkyy myynnin johtamisessa. Myyntijohtajan tärkeimpiä tehtäviä onkin ostajaprofiilien ymmärtäminen ja määrittely.

 

Lataa opas ja ymmärrä ostajaa paremmin profiloinnin avulla:

Tuplaa myyntisi tapaamista edeltävällä profilointikyselyllä