Hajauta ja hallitse

Motivoitunut ja innostunut henkilöstö on parasta, mitä yrittäjä voi toivoa. Ihmiset säteilevät positiivista energiaa ympärilleen, rohkaisevat toinen toistaan ja tekevät töitä ylärekisterissään. Usein tämän seurauksena asiakkaat ovat tyytyväisiä ja yritys menestyy. Kukapa tätä ei haluaisi.

”Jos haluat edetä nopeasti, toimi yksin. Jos haluat päästä pitkälle, toimi yhdessä”

Tämä lainaus on pysäyttänyt minut ajattelemaan vallan ja vastuun suhdetta toisiinsa. Olen tullut siihen tulokseen, että mikäli haluat oikeasti toimia yhdessä, niin vastuuta ja valtaa täytyy jakaa henkilöstölle - ei pelkkiä työtehtäviä.

Kun vastuutat työntekijäsi tiettyyn tehtävään tai osa-alueeseen, niin samalla myös valta asiasta siirtyy sinulta hänelle. Ilman vallan siirtymistä on mahdotonta siirtää vastuuta. Ilman vallan siirtämistä sinulta tullaan kysymään mielipidettä jokaiseen päätökseen, tarkastetaan kantaasi pieniinkin yksityiskohtiin ja odotetaan vastuuta kokonaisuudesta.

Vallan ja vastuun jalkauttaminen vaatii todella vankkaa luottamusta. Sinun täytyy olla täydellisen varma siitä, että tehtävä tulee hoidettua viimeisen päälle, että uskallat hellittää kontrollin. Kun luotat työntekijöihisi riittävästi ja annat heidän päättää, kuinka työtehtävänsä suorittavat, niin pääset irtautumaan vastuusta ja kontrollista. Tästä seuraa henkilöstön henkinen kasvu ja koko yritys vahvistuu.

Olen huomannut monta kertaa meillä ZEF:illä, kuinka vastuun ja päätäntävallan jalkauttaminen on sytyttänyt työntekijän uudelle tasolle. Hän on alkanut välittömästi etsimään tietoa, kuinka tehtävä kannattaisi hoitaa. Hän on etsinyt käsiinsä tutkimuksia, kysynyt neuvoa kyseisen alan huipuilta ja selvittänyt tiedon, miten hän saa parhaat mahdolliset tulokset aikaiseksi. Vastuun seurauksena työntekijälle on syntynyt tarve oppia tekemään asioita paremmin ja paremmin. Kirjoitimme aiemmin jatkuvan oppimisen jalkauttamisesta blogin, jonka voit lukea täältä.

Olemme huomanneet, että mitä pidemmälle äärimmäisyyksiin omaan työhön vaikuttamisessa mennään, sitä paremmin homma toimii.”
- Mikko Kuitunen, Vincit

Sisäinen motivaatio

Sisäisen motivaation syntyä on tutkittu paljon. On löydetty kolme suurinta vaikutinta: Tunne osaamisesta, sosiaalinen tuki ja päätäntävalta(autonomia).

Kun työntekijä saa vallan tehdä asiat haluamallaan tavalla, niin sisäinen motivaatio kasvaa. Näkisin, että mikromanageeraus tehtävien suorittamiseen liittyen on omiaan vain huonontamaan tuloksia, mikäli aloite sille ei tule työntekijältä itseltään. Tukea, kehuja ja tsemppausta jokainen kuitenkin tarvitsee.

Anna siis vastuuta ja valtaa sopivassa määrin ja tue vastuun kanssa painivaa työntekijääsi. Pääset itse helpommalla ja organisaatiosi tulee menemään pidemmälle. Vallan ja vastuun jakaminen mahdollistaa työntekijöidesi henkisen kasvun ja rakentaa yrityksestäsi vahvan ja voimakkaan koneiston.

Sytytä henkilöstösi innostus liekkeihin ja mittaa innostusta oikeilla mittareilla. Lataa ilmainen opas innostuksen mittaamiseen ja johtamiseen!

Tuomas Haapsaari, CMO