Haastattelussa Pekka Isotalus - Vuorovaikutus johtamistyössä

Haastattelussa Pekka Isotalus - Vuorovaikutus johtamistyössä

Saimme vieraaksemme Tampereen yliopiston puheviestinnän professorin Pekka Isotaluksen. Hän on pitkän uransa aikana tutkinut mm. poliittista viestintää, johtamisviestintää sekä vuorovaikutusta hyvinvoinnin näkökulmasta. Pekka on vastikään julkaissut myös Vuorovaikutus johtajan työssä -kirjan yhdessä tutkija Hanna Rajalahden kanssa. Kysyimme häneltä millaisia vuorovaikutustaitoja jokainen hyvä johtaja tarvitsee. Katso videohaastattelu!

 

Miksi paneuduitte juuri tähän aiheeseen kirjassanne?

Huomasimme että mitä enemmän aiheesta on kirjallisuutta tai koulutusta, sitä enemmän aiheesta tuntuu löytyvän myös niin sanottua mututietoa. Halusimme kirjoittaa kirjan, missä olisi oikeaa tutkimustietoa aiheesta ja toisaalta antaa hyviä esimerkkejä siitä millaista hyvä vuorovaikutus johtamistyössä todellisuudessa on. Tällä teoksella pyrimme myös korostaamaan sitä, että vuorovaikutus on kaikille tärkeä työelämän taito. 

 

Mitkä asiat yhdistivät hyviä johtajia?

Haastateltuja johtajia yhdisti se, että he kaikki olivat ymmärtäneet vuorovaikutuksen merkityksen omassa työssään. Vuorovaikutus liittyy kaikkiin työtehtäviin ja se on koko ajan läsnä. Johtaminen itsessään on myös vuorovaikutustyötä. Nämä johtajat osasivat myös arvioida omaa vuorovaikutuskäyttäytymistään ja heillä oli riittävästi tietoa aiheesta. 

Pitää kuitenkin muistaa, että ei ole olemassa mitään tiukkaa mallia vaan hyvä johtaminen riippuu todella paljon siitä millaisessa tilanteessa ollaan.

Kuinka johtaja voisi kehittää omia vuorovaikutustaitojaan?


Tapoja on monia, mutta tavallisesti taito kehittyy kokemuksen kautta. Toinen yleinen tapa on erilaiset koulutukset. Osa haastatelluista johtajista lukee paljon erilaisia kirjoja aiheesta, sekä osalla on ollut apunaan mentori. Mielestäni johtajan rinnalla voisi kulkea esimerkiksi vuorovaikutusvalmentaja tai puheviestinnän konsultti, jonka kanssa voisi sitten pohtia hankalia tilanteita yhdessä.

 

Millaisia odotuksia erilaiset digitaaliset kanavat tuovat vuorovaikutusosaamisille?

Johtajissa on valtavasti eroa, kun vertaillaan heidän käytöstään sosiaalisessa mediassa. Nykypäivänä monet odottavat näkevänsä aitoa vuorovaikutusta myös sosiaalisessa mediassa. Johtajan tulee ilmaista omia mielipiteitään ja tunnetilaa, sillä pelkkä asioiden toteuttaminen ei kiinnosta ketään. 

Mitä uutta tietoa sait haastatteluiden myötä?

Kaksi kiinnostavaa asiaa nousi hyvin esille. Henkilöstölle vaikeat tilanteet olivat vaikeita myös johtajille, esimerkiksi irtisanomistilanteet. Vuorovaikutustilanteet voivat oikeasti olla vaikeita, joten näihin olisi hyvä saada myös tukea.

Toinen esille noussut asia oli johtajien aito kiinnostus sosiaaliseen mediaan. Osa johtajista oli todella innostuneita sosiaalisen median tuomista mahdollisuuksista ja olisivat toivoneet sitä jo 80-luvulla.

Hyvä johtaja ymmärtää henkilöstönsä tarpeita. Lataa ilmainen opas onnistuneen henkilöstökyselyn rakentamiseen:

Lataa ilmainen opas: Kuinka onnistunut henkilöstökysely rakennetaan!