Eva Tuominen - Mikä oikeasti motivoi työntekijöitä

Eva Tuominen - Mikä oikeasti motivoi työntekijöitä

Järjestimme viime marraskuussa HR-ammattilaisille suunnatun ZEF Talk -tapahtuman, jonka yhtenä puhujana oli Deloitten Human Capital Director Eva Tuominen. Eva paneutui omassa puheessaan suorituksen johtamiseen sekä siihen kuinka tulevaisuuden työntekijät motivoidaan.

Neljäs teollinen vallankumous?

Suorituksen johtaminen sai alkunsa jo 1700-luvun lopulla alkaneesta ensimmäisestä teollisesta vallankumouksesta. Tällä hetkellä alkamassa oleva neljäs vallankumous nostaa esille kysymyksen organisaatioiden tarkoituksesta. 

Samaan aikaan uudet sosiaaliset ja teknologiset innovaatiot ovat mahdollistaneet uudenlaisille yrityksille eksponentiaalisen kasvun, josta niin sanotut perinteiset yritykset ovat jääneet paitsi. Perinteisten yritysten toiminta ja vuosittainen kasvu ovat vahvasti perustuneet ajatukseen, että joka vuosi asiat tehdään hieman paremmin ja nopeammin kuin aiemmin. Tästä syystä juuri suorituksen johtaminen vaatii muutosta. Deloitten teettämän tutkimuksen mukaan peräti 35 prosenttia vastaajista koki ettei perinteisistä kehityskeskusteluista ole enää juurikaan mitään hyötyä. 45 prosenttia vastaajista koki niistä olevan jopa enemmän haittaa. Siltikin useimmat yritykset käyttävät runsaasti aikaa näiden prosessien ylläpitämiseen. Miksi?

lineaarinen_kasvu.png

Mistä suorituksen johtaminen sitten oikeasti rakentuu?

Keskitymme organisaatioissamme liian usein johtamaan pelkästään suorituksen johtamisprosesseja. Nykyään puhuessamme suorituksen johtamisen alasajosta unohdamme, että tavoitteen asettaminen on edelleenkin tärkeää. Esimiehinä meidän tulee auttaa ihmisiä keskittymään oikeisiin asioihin. Törmäämme usein liian korkealle tai matalalle asetettuihin tavoitteisiin. Kun saamme itse asettaa omat tavoitteemme, asetamme ne helposti liian matalalle parempien bonuksien toivossa. Toisaalta liian korkealle asetetut tavoitteet syövät omaa ja muiden työntekijöiden motivaatiota. 

Toinen tärkeä osa-alue, jonka unohdamme helposti on palaute. Palautetta tulisi saada entistä enemmän ja ihmisille tulisi antaa etenkin positiviista palautetta heidän tekemästään työstä.  

Mistä motivaatio syntyy?

Harvard Business Review:n teettämässä tutkimuksessa todettiin, että etenkin hyvästä työstä saatava tunnustus sekä oman roolin selkeys ja merkitys vaikuttavat eniten yksilöiden motivaatioon. Uuden sukupolven työntekijöille rahaa tärkeämpiä motivaattoreita ovat yrityksen kulttuuri ja arvot, kehitysmahdollisuudet sekä yrityksen johtajat. Tämä näkyy siinä, että nuoret kysyvät yhä useammin yrityksen arvopohjasta sekä missiosta haastatteluissa.

motivaatiotekijat.jpg

On hyvä muistaa, että vanhat mallit luotiin alunperin hyvin staattisiin ympäristöihin, jonka takia nykyajan suorituksen johtamisen tulee myös muuttua. Yritysten on tärkeää pysyä linjassa ja ymmärtää etteivät kaikki yksilöt välttämättä sovi kaikkiin organisaatioihin tai tehtäviin. Toisaalta suurin ongelma tulee kuitenkin yritysten ylätasolta. Arvostamme hyvää palvelua ja laatua, mutta jostain syystä palkitsemme vain nopeudesta ja lyhyen aikavälin tuloksista.

Katso Evan koko puheenvuoro:

Tiedätkö, mitkä tekijät vaikuttavat yrityksenne hyvinvointiin eniten? Lataa ilmainen opas ja opit kuinka rakennat onnistuneen henkilöstökyselyn selvittämään nämä tekijät.

Lataa ilmainen opas: Kuinka onnistunut henkilöstökysely rakennetaan!