Ensimmäinen kysymys: Miksi?

Ensimmäinen kysymys: Miksi?

Ensimmäinen kysymys: Miksi?

Miksi?

Koska ihmiset eivät osta mitä sanot – vaan miksi sanot mitä sanot.

Simon Sinek kuvaa tätä tosiasiaa vakuuttavasti Start with Why kirjassaan. Hyvää esimakua asiasta saa hänen kuuluisasta TED-videostaan – mutta, jos luet yhden kirjan organisaatioiden johtamisesta – lue tämä.

Aina uudelleen on siis kysyttävä, miksi yritys tai muu organisaatio on olemassa. Mikä on sen missio? Ja vastaus ei ole rahan tienaaminen tai markkinaosuuden kasvattaminen – vaan paljon syvempi. Ihmisten tärkeiden tavoitteiden mahdollistaminen uudella tavalla – vaikka he eivät aina itse niitä heti osaa tiedostakaan. Good for society at large – vaikka yhteiskunta harvoin itse osaa kulkea kärjessä.

Koska tällaisten tavoitteiden toteuttaminen vaatii aikaa ja usein laajaakin ja vaikeata verkottumista, on tärkeää, että ”ideologinen” pohja on hyvin vahva. Muuten kvarttaalikapitalismi johtaa lyhytjännitteisyyteen ja kaaosmaisuuteen. Minkälaiseen työpaikkailmapiiriin tällainen taas johtaa on monelle liiankin tuttua. Esimerkkinä tästä Sinek nostaa esille mm Steve Jobsin, joka sanoi, ettei hän ole kiinnostunut rahan ansaitsemisesta, vaan haluaa luoda kauniita ja helppokäyttöisiä välineitä. Monesta muustakin tällaisesta esimerkistä voi oppia, että asiakkaat palkitsevat runsain mitoin, jos missio on kirkas.

Mission syvällisyys ja jatkuva kirkastaminen pitäisi siis olla lähtökohtana kaikessa strategiatyössä. Jos näin on – ja eturintama valtuutetaan tekemään ”Whatever it takes” – niin syntyy kyllä sellainen ilmapiiri, johon ei millään insentiiviohjelmilla pääse.

 

"Tunnettua on, että mikään ei ole niin tarttuvaa kuin innostus – paitsi yksi - innostuksen puute."

 

ZEFin missio on jo pitkään ollut ihmisten auttaminen päätöksenteossa. Tämän mission tärkeys nousee eksponentiaalisesti tieto- ja teknologiatulvayhteiskunnassa. Kun on niin paljon asioita, jotka kilpailevat ihmisten huomiosta, eikä hereilläoloaikaa tule lisää, käy niin, että on vähemmän aikaa yksittäisille ymmärtämis- ja päätöksentekotarpeille.

Kit Yarrow kuvaa selkeästi Decoding the new Consumer Mind kirjassaan, miten ihmisaivot ovat mukautuneet tähän tulvatilanteeseen. Hänkään ei pidä kehitystä kaikilta osiltaan myönteisenä – mutta se on fakta, johon on korkea aika reagoida. Jos luet yhden kirjan uuden ajan markkinakommunikaatiotarpeista – lue tämä.

Miten voimme sitten tuoda helpotusta päätöksentekotilanteisiin? Ainakin auttamalla organisaatioita yksinkertaistamaan kommunikaatiotaan ja tuomalla siihen sekä helpommin omaksuttavaa faktaa, pelillisyyttä ja leikkisyyttäkin. Kun näin saadaan ihmisiä mukaan - sekä tekemisen että tunteen tasolla - syntyy riittävän suuria uusia tietokokonaisuuksia, joita analysoimalla voidaan edelleen parantaa sekä tuotteita, palveluita, markkinointia ja kommunikaatiota.

Mahdollisuuksia on lähes rajattomasti.

Tästä on kyllä mahdotonta olla innostumatta.

Näyttökuva 2014-12-08 kello 9.16.44

Bo Harald, Hallituksen puheenjohtaja / ZEF

 

                      Innostuneisuuden arviointi