Eira Pohjanvaara - Inhimillisesti kohti muutosta

Eira Pohjanvaara - Inhimillisesti kohti muutosta

Nopeasti digitalisoituva työelämä oli aiheenamme marraskuussa järjestetyssä ZEF Talk -tapahtumassa, jonka ensimmäisenä puhujana oli ManpowerGroupin HR Director Eira Pohjanvaara. Eira puhui mm. muutoksen tuomista mahdollisuuksista sekä siitä kuinka suuretkin muutokset on mahdollista tehdä inhimillisesti.  

Työnantajat ovat entistä enemmän työvoiman kuluttajia

Työntekijöiden näkökulmasta tärkeintä on oman työmarkkinakelpoisuuden ylläpitäminen, jonka takia meidän kaikkien tulisi jatkuvasti pyrkiä kehittämään omia taitojamme. ManpowerGroupin teettämän milleniaalitutkimuksen mukaan juuri nuorten työntekijöiden tärkeimpiä motivaattoreita on mahdollisuus itsensä kehittämiseen. Tästä syystä nuoret eivät myöskään sitoudu enää pelkästään yksittäiseen työnantajaan, vaan pyrkivät ensisijaisesti varmistamaan oman uransa kehittymisen.

Muita tutkimuksen esiintuomia trendejä olivat mm. demografiset muutokset työpaikoilla. Tällä hetkellä etenkin nuorten ja vanhempien työntekijöiden prosentuaalinen määrä on kasvanut työyhteisöissä merkittävästi.

Ihminen muutoksen keskellä

Muutoksen johtaminen lähtee siitä, että ymmärretään ihmisestä niin paljon kuin vain mahdollista. On ehkä klisee sanoa että hyvä johtaminen vapauttaa ihmisten piilossa olevan potentiaalin ja saa heidät sitoutumaan omaan uraansa tai yritykseen paremmin. Väite pitää kuitenkin täysin paikkansa. Johtajina meidän on kuitenkin hyvä muistaa, että ihmiset käyttäytyvät stressitilanteissa hyvin eri tavalla. Suurimmalle osalle meistä stressitilanne on eräänlainen hätätila, kun taas osa meistä kokee stressin uutena mahdollisuutena.

Jokaisen meistä tulisi kehittää itselleen positiivista ihmiskäsitystä ja luottaa siihen, että ihminen pystyy kehittymään ja muuntautumaan tarpeen vaatiessa. Osa ihmisistä asennoituu muutokseen kuitenkin epäilevästi, jonka takia johtajina meidän tärkeimpiä tehtäviä on mahdollistaa tuo muutos ja uskoa sen tuomiin mahdollisuuksiin. 

Millainen on tehokas yrityskulttuuri?

Työntekijän tehoa kasvattava yrityskulttuuri rakentuu luottamuksesta. Ilman luottamusta yritykseen ei muodostu tiimejä tai yhteistyötä. Toisaalta yritykset tarvitsevat myös sopivan määrän ristiriitoja, epäonnistumisia ja monimuotoisuutta.

Toinen hyvän yrityskulttuurin osatekijä on työyhteisön oikeudenmukaisuus. Elleivät ihmiset koe tulevansa kohdelluksi oikeudenmukaisesti, heidän turvallisuudentunteensa katoaa.

Hyvä yrityskulttuuri ei synny itsestään, vaan se rakennetaan. Lataa tästä opas hyvän yrityskulttuurin johtamiseen! 

Lataa ilmainen opas: Kuinka johdat hyvää yrityskulttuuria

Katso kooste Eiran mielenkiintoisesta puheenvuorosta: