Asiakashaastattelussa Oulun kaupunki: ”ZEFsurvey antaa suunnan tekemiselle”

ouluuuu

Oulun kaupunki on käyttänyt ZEFsurveytä aktiivisesti jo vuosia. Haastattelimme Susanna Hellsteniä, joka työskentelee suunnittelijana Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluiden asiantuntijapalveluissa.

Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelut hyödyntävät ZEFsurveytä laidasta laitaan erilaisissa tehtävissä. ”ZEFsurveyllä on toteutettu kaikkea vanhempainiltoihin ilmoittautumisesta ja pedagogiseen kehittämiseen liittyvistä kyselyistä aina sisäilmakartoitukseen ja yleiseen organisaation palveluiden arviointiin liittyviin kyselyihin.”

Hellsten kertoo käyttäneensä ZEFsurveytä ensimmäistä kertaa jo vuonna 1999, toimiessaan projektipäällikkönä monimuotoiseen lukioon liittyvässä hankkeessa. ”Silloin ZEFsurvey tosin oli tietysti hieman erilainen. Nyt se on reilusti kehittyneempi.”

ZEFsurvey tukee vision toteuttamista

Hellsten korostaa ZEFsurveytä erityisesti toimivana strategian toteuttamisen välineenä. ”Vaikka sinulla olisikin visio, et välttämättä tiedä, mitä tehdä. ZEFsurveyn raportit näyttävät suunnan ja täsmentävät sen, miten vision toteuttaminen kannattaa aloittaa.” Hän kuvailee ZEFsurveyn tarjoamien tulosraporttien olevan havainnollisia, visuaalisia ja helppolukuisia. Niiden pohjalta on helppoa tehdä konkreettisia kehitystoimenpiteitä.

Kehittämistä ei voi tehdä ilman arviointia. Ilman ZEFsurveytä emme tietäisi, mitä tehdä. ZEFsurvey antaa suunnan tekemiselle ja on loistava keskustelun väline.

Suurimmaksi ZEFsurveyn hyödyksi Hellsten kokee sen, että työkalun avulla pystyy kohdistamaan oman työnsä oikeisiin asioihin – ja kehittämään toimenpiteitä niin, että viime kädessä suuri joukko ihmisiä hyötyy. Esimerkiksi erilaisissa Oulun kaupungin toteuttamissa oppilaskyselyissä tarkoituksena on edistää oppilaiden hyvinvointia. ZEFsurveyn avulla toteutetut kyselyt takaavat, että kouluissa voidaan tehdä oikeita muutosliikkeitä, kun toimenpiteet pohjautuvat tarkkaan ja helposti tulkittavaan faktaan.

”Suosittelen ZEFsurveytä kehittämistehtäviin”

Kaiken kaikkiaan Hellsten toteaa Oulun kaupungin olleen erittäin tyytyväinen ZEFsurveyn ominaisuuksiin. ” Suosittelen ZEFsurveytä aivan kaikkeen, mutta erityisesti kehittämistehtäviin. En itse asiassa ymmärrä, miten ihmiset pystyvät tekemään töitä ilman sitä.”

Me ZEFillä olemme kokeneet yhteistyömme Oulun kaupungin kanssa erittäin miellyttäväksi, ja Hellsten toteaa tunteen olevan molemminpuolinen. ”Yhteistyö kanssanne on ollut enemmän kuin helppoa, kun asioita tehdään ilolla ja kaikki ovat aina valmiita auttamaan. Meillä oli juuri parin ZEFin työntekijän kanssa tapaaminen ja ajattelin sen jälkeen, miten mahtavaa on, että teidän kanssa voi ideoida näitä juttuja. Omat silmäni avautuivat sen suhteen, miten erilaisia asioita ZEFsurveyn avulla voikaan toteuttaa. Sen sovellutuksissa vain taivas on rajana.”