Aidolla asiakaskuuntelulla teet kestävää liiketoimintaa


Kohti rikasta asiakastietoa - pienin askelin ja suurin harppauksin

Kyselyvastauksien avulla saat tarkan tiedon asiakastarpeesta ja heidän arvostuksistaan. Lukuisten asiakasprojektien myötä olemme reilun 20 vuoden aikana jatkuvasti saaneet olla mukana todistamassa, kuinka rikastettu asiakasdata syventää päätöksentekoa ja tuo numerodatan rinnalle laadullista tietoa helposti toiminnaksi käännettävässä muodossa.

Pitkittäisen trendianalyysin avulla voit myös tarkastella asioiden kehittymistä ajan mittaan eli poikkileikkausdatan lisäksi käytettävissäsi on myös mahdollisuus pitkittäisen analyysin tekoon. Tämä mahdollistaa aiempaakin moniulotteisemmat analyysit liiketoimintasi tueksi. Lisäksi pääset kiinni kehittämisohjelmien vaikuttavuuteen.

 

Mitä asiakaskuuntelu on juuri sinulle? Katso esimerkkejä omista sisällöistämme:

Kokeile ilmaiseksi >>

Raportointi

Raportit voidaan laatia näyttämään juuri sellaisia sisältöjä, joita päätöksenteossa tarvitset ja niitä voidaan jakaa edelleen. Voit esimerkiksi toimittaa johdolle heidän vastuualueitaan koskevat raportit tai myyjälle hänen asiakkuuksiaan koskevan raportin. Raporttilinkin saaja pystyy itse porautumaan tarkemmin saamiinsa tietoihin, mikä parantaa mahdollisuuksianne dataperusteiseen kehittämiseen ja toiminnan korkeaan tasalaatuisuuteen.

Zeffin toimitusjohtaja Jaakko Alasaarela on koonnut oleellisimmat vinkit asiakastyytyväisyyskyselyn tarkkaan analyysiin oheiseen lyhyeen videoon. Videolta opit oleellisimmat asiat asiakaskyselyn tulosten pitkittäisestä ja poikittaisesta analysoinnista sekä raporttien jakamisesta tiedontarvitsijoiden käyttöön. Tästä videosta on sinulle hyötyä, teitpä sitten vuosittain toistettavia laajoja kyselyjä tai jatkuvaa asiakaspalautteen mittausta.

 

Video. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten analysointi.

 

 

Iloisia kyselyhetkiä toivottaen,

 

Janne Vainikainen, Customer Success Director, Zeffi

janne.vainikainen@zef.fi

010 4237900