Ennakkotieto: Uudet  anonymiteettiasetukset julkaistaan pian

Olemme lähiaikoina julkaisemassa uusia ominaisuuksia Zeffi-kyselyjen anonymiteettiin liittyen. Vastaajien kutsuminen anonyymina on ollut suosittua etenkin henkilöstökyselyjen puolella. Asiakaskyselyissä tyypillisempää on ollut kutsua vastaajat tunnistettuina.

Tunnistettu vastaaminen säilyy jatkossakin samanlaisena kuin aiemmin. Jos siis toteutat kyselyjä esim. asiakastyytyväisyyteen tai liidinkeruuseen liittyen, voit jatkaa raporttien tarkastelua yhtä tarkalla tasolla, kuin aiemmin. 

Pitkään toivottu parannus etenkin henkilöstökyselyissä

Muutos kyselyjen anonymiteettiin on ollut etenkin henkilöstökyselyitä tekevien asiakkaidemme toivelistalla jo pitkään. Muutos on ollut kehitettävänä ominaisuutena mittava - olemme iloisia, että voimme helpottaa anonyymien kyselyjen tekemistä tällä kokonaisuudella!

Uudistuksen myötä voit valita, toteutatko kyselyn anonyymina vai tunnistettuna. Aiemmin olet voinut valita kyselykutsun yhteydessä, ovatko vastaajat tunnistettuja, anonyymeja (valitut taustatiedot käytettävissä) vai täysin anonyymeja (ns. anonymity certified -tila). Tämä on mahdollistanut kyselyjen tekemisen anonyymeina, mutta vaatinut kyselyn raportoinnin yhteydessä huolellisuutta ja tarvittaessa osan kuvioista piilottamista.

Kuva. Havainnekuva kyselyn asettamisesta anonyymiksi.

Kuva 15.5.2023 klo 11.36

Kun kysely asetetaan anonyymiksi, sekä kyselykutsu että raportointi noudattavat tehtyä valintaa automaattisesti. Nyt tehtävän muutoksen myötä tarve vastaaville raportoinnin viilauksille poistuu ja raportoijan työ helpottuu selvästi. Enää ei ole tarvetta jättää taustatietoja anonymiteettisyistä varmuuden vuoksi käyttämättä tai piilottaa raporttikuvioita.

Päivityksen jälkeen anonymiteetti ulottuu raportille asti eli pienten, alle 3 tai alle 5 vastaajan ryhmien vastaukset jäävät taustatietojenkin osalta anonyymeiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mikäli raportilla on jokin taustatieto, jonka osalta vastaajamäärä jäisi alle asettamasi 3 tai 5 vastaajan rajan, ei tämän kuvion osalta pysty tekemään suodattamista lainkaan. Tämä turvaa vastaajien tosiasiallisen anonymiteetin ja helpottaa raportoinnin toteuttajan työtä monin tavoin.

Saat uuden ominaisuuden automaattisesti käyttöösi

Anonymiteettiin tehtävät muutokset tulevat käyttöön, kun niihin liittyvä päivitys julkaistaan. Tämä ei edellytä sinulta Zeffi-käyttäjänä toimenpiteitä. Meneillään olevat kyselyt tunnistuvat anonyymeiksi, mikäli niissä on käytetty anonyymia tai anonymity certified -kutsutapaa. Siirtymävaiheen aikana voit tarvittaessa vielä tietyn määräajan kuluessa muuttaa meneillään olevan kyselyn tilaa, mikäli haluaisitkin tarkastella sitä ei-anonyymina.

Uskomme, että muutos on hyödyllinen sinulle, jos olet aiemminkin toteuttanut kyselyjä anonyymeina. Kerromme mielellämme lisää, olkaahan yhteydessä, mikäli on jotain, minkä haluatte varmistaa!

Hyvää kevättä ja mukavia kyselyhetkiä!

 

Millainen olisi sinun kyselysi?

Kokeile ilmaiseksi >>

 

Janne Vainikainen, Zeffi

Principal Consultant

janne.vainikainen@zef.fi