5 vinkkiä kyselyaiheista, joita jokainen yritys voi toteuttaa

5 vinkkiä kyselyaiheista, joita jokainen voi toteuttaa!

Käyttäytymistä seuraamalla kerätty data vaatii usein paljon analysointia, eikä siitä pystytä läheskään aina päättelemään todellista tarvetta tai motiivia. Lisäksi moni suhtautuu käyttäytymisen seurantaan kriittisesti. Sen sijaan ihmisiltä suoraan kysymällä on mahdollisuus saada todelliset tarpeet ja motiivit selville, riippumatta siitä kysytäänkö ihmisiltä henkilökohtaisesti tai digitaalisten työvälineiden avulla. Näin vastaajat myös aina ymmärtävät kyselyn kontekstin ja sen mitä varten tietoa kerätään. Osaatko sanoa milloin teidän yrityksessä on viimeksi tehty jokin kysely? Jos et, niin nyt on hyvä aika toteuttaa uusi kysely! Kokosimme avuksesi muutamia ideoita ja vinkkejä kyselyiden tekemiselle.


1. Henkilöstötyytyväisyyskysely

Laajaa henkilöstötyytyväisyyskyselyä ei kannata toteuttaa paljoa useammin kuin kerran vuodessa. Tällaisen kyselyn luominen, lähettäminen, tulosten analysointi ja kehitystoimenpiteiden toimeenpaneminen tulee luultavasti viemään melko paljon aikaa, mahdollisesti jopa puolisen vuotta. Jos teidän edellisestä laajemmasta HR kyselystä on kulunut vuotta pidempi aika, nyt onkin hyvä hetki alkaa suunnittelemaan uuden kyselyn tekemistä.

Henkilöstöä ei kannata kuitenkaan unohtaa loppuvuodeksi, vaan lyhyempiä kyselyitä on hyvä toteuttaa useamminkin. Sopisiko teille esimerkiksi fiilismittari, jonka voisi toteuttaa vaikkapa kerran viikossa? Yksi idea olisi laittaa esimerkiksi tabletti aulaan ja siihen fiilismittari esille joka perjantai, jotta kyselyyn voi vastata ennen viikonlopun viettoon lähtemistä. Ja mikä olisikaan mukavampaa kuin laittaa fiilismittarin tulokset esille julkiselle paikalle, jotta kaikki näkevät millaiset fiilikset viime viikolla on ollut?

Onko teillä intranetiä tai muuta vastaavaa sisäistä kommunikointikanavaa? Voisiko sinne lisätä esimerkiksi jatkuvan avoimen kyselyn? Näin ollen jos kenellekään tulee mieleen mitään risuja tai ruusuja, heillä olisi helppo, anonyymi kanava jota pitkin heillä olisi aina mahdollisuus antaa palautetta.

2. Asiakastyytyväisyyskysely

Kuten henkilöstötyytyväisyyskyselyissä, myös asiakastyytyväisyyttä voi ja kannattaa mitata useammin kuin kerran vuodessa. Laajan asiakastyytyväisyyskyselyn voi toki lähettää kerran vuodessa (tai jopa kaksi kertaa vuodessa), mutta tämän lisäksi on hyvä miettiä myös sitä, miten saisitte välitöntä palautetta asiakkailtanne. Olisiko esimerkiksi mahdollista että jokaisen asiakaskohtaamisen jälkeen laittaisitte pikakyselyn menemään asiakkaalle? Tai vaihtoehtoisesti asiakaspalvelusähköposteihin tai uutiskirjeisiin voi laittaa linkin kyselyyn, jossa kysytte asiakkaiden nykytilanteesta sekä mielipiteistä. Jos kyselyssä on yhteystietokysymys, voitte puuttua heti esimerkiksi erittäin positiiviseen tai negatiiviseen palautteeseen olemalla uudestaan yhteydessä asiakkaaseen - hyvästä palautteesta kiittäminen on tietyissä tilanteissa yhtä tärkeää kuin kriittiseen palautteeseen puuttuminen!


3. Nettisivupalaute

Oletteko juuri päivittämässä teidän nettisivuja? Ennen kuin sivujen suunnittelu laitetaan täysillä käyntiin, olisi hyvä kysyä nettisivujen kävijöiltä palautetta. Mikä sivuissa on hyvää? Mitä voisi kehittää? Pitäisikö sivuille lisätä jotakin? Ottakaa nettisivujen kävijät mukaan suunnitteluprosessiin, jolloin saatte sivuista aidosti käyttäjäystävälliset.

 

4. Tuotekehityskysely

Tuotteiden ja palveluiden uudistaminen sekä jalostaminen on liiketoiminnan kehittymisen kannalta erittäin tärkeää. Oletteko ottaneet henkilökunnan ja asiakkaat mukaan tuotekehitykseen? Jos ette, nyt olisi hyvä hetki aloittaa, sillä sekä henkilökunnalla että tietenkin asiakkailla on varmasti erinomaisia ideoita tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen.

 

5. Strategiakysely

Oletteko luomassa uutta strategiaa? Hyvä lähtökohta suunnitteluprosessille on ottaa kaikki ideat vastaan ja arvioida näitä keskenään, jotta saatte mahdollisimman monipuolisesti näkemyksiä siitä, mikä olisi käyttökelpoisin strategia. Milloin olette viimeksi arvioineet olemassaolevaa strategiaanne? Vaikka nykyinen strategia koettaisiin toimivaksi, on silti hyvä arvioida kaikkia organisaationne osa-alueita säännöllisin väliajoin.

 

Kyselylomakkeen laatiminen - opi keräämään laadukasta ja tarkkaa tietoa kyselyiden avulla!